Advies voor verkoop SNS Bank voor de zomer gereed

06 februari 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Stichting administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen (handelsnaam NLFI) is gevraagd om, op basis van een analyse van de verschillende verkoopopties, voor de zomer 2014 met een advies te komen voor de privatisering van SNS Bank. Dat laat minister Dijsselbloem weten in een brief aan de Tweede Kamer. De informatie van de minister is in lijn met eerdere berichtgeving over de privatisering van de bank. Daarnaast heeft Dijsselbloem de NLFI gevraagd om te onderzoeken of de verzekeraar REAAL onderhands verkocht kan worden verkocht.

Eind vorig jaar zijn het kabinet en de Europese Commissie het eens geworden over het herstructureringsplan van SNS REAAL. Dit plan voorziet in een opsplitsing van SNS REAAL in een bank (SNS Bank) en een verzekeraar (REAAL), zodat beide organisaties los van elkaar verkocht kunnen worden, wanneer de omstandigheden dat toelaten. 

Op basis van het advies van de NLFI, dat voor de zomer wordt verwacht, zal minister Dijsselbloem de Kamer informeren over de beste wijze waarop SNS Bank weer terug naar de markt kan worden gebracht.

SNS REAAL splitst

Eerder liet het kabinet weten dat ze de wens heeft SNS Bank zelfstandig te laten voortbestaan om daarmee niet het al beperkt aantal spelers op de Nederlandse bankensector nog verder te verminderen.