Aantal vrouwen in top ABN AMRO nam in 2013 toe

20 januari 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het aantal vrouwen in de top en het management van ABN AMRO is in 2013 met ruim 2% toegenomen. "We zijn zeer tevreden over de ontwikkeling van ons diversiteitsbeleid", zegt Yelly Weidenaar, hoofd Diversity & Inclusion bij ABN AMRO. "Bij functies in de subtop is nog geen stijging waarneembaar. Daar verandering in brengen is absoluut prioriteit voor 2014." In december vorig jaar meldde Intermediair op basis van onderzoek dat ABN AMRO van de drie grootste banken de beste plek is voor vrouwen om carrière te maken.

Stijging aantal vrouwen

Aan het werven van vrouwen is de afgelopen twee jaar veel aandacht besteed. Zo zijn speciale evenementen opgezet, zodat vrouwen kennis konden maken met werken bij ABN AMRO. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal vrouwen. "Nu is het zaak hen binnen te houden. In de cijfers zien we al dat meer mannen dan vrouwen de bank verlaten", aldus Weidenaar.

Aantal vrouwen aan de top bij ABN AMRO neemt toe

Traineeships: 55% vrouw

ABN AMRO constateert dat het afgelopen jaar 55% van de trainees bij ABN AMRO vrouw was. 23% van de trainees was onderdeel van etnische minderheid. "Dat aantal is echt enorm", zegt Weidenaar enthousiast.

Grotere diversiteit

Het diversiteitsbeleid van ABN AMRO is niet uitsluitend op vrouwen toegespitst. De bank richt zich ook op diversiteit op het gebied van culturele achtergronden, beperkingen en leeftijden. "Binnen de bank wordt het beleid duidelijk ondersteund en breed gedragen. Zowel in- als extern wordt steeds zichtbaarder welk belang ABN AMRO hecht aan diversiteit. Kijk bijvoorbeeld naar onze goedlopende pilot voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarvoor zijn 23 tijdelijke fte’s beschikbaar. Vijftien hiervan zijn inmiddels ingevuld."