SOMO: Banken onvoldoende transparant over lobby

18 december 2013 Banken.nl 4 min. leestijd

Zes Nederlandse banken zijn onvoldoende transparant over hun lobby-activiteiten. Dat meldt SOMO op basis van hun rapport 'Taking lobbying public'. SOMO concludeert dat niet alle informatie, die volgens de richtlijnen benodigd is, openbaar toegankelijk is. Dit belemmert volgens SOMO een open en evenwichtig debat over regulering van de financiële sector en verhoogt de kans op regulatory capture*.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) laat in een reactie weten een voorstander te zijn van transparantie en graag mee te willen werken aan een legislative footprint**. Volgens ABN AMRO doet SOMO beleidsmakers en toezichthouders tekort door te doen voorkomen alsof zij zich zomaar laten ‘beïnvloeden en sturen’ door andere partijen en niet zelf op basis van alle verkregen informatie eigen inzichten kunnen ontwikkelen en besluiten kunnen nemen die in het maatschappelijk belang zijn.

"Banken zijn minder transparant over hun lobbyactiviteiten dan ze beweren"

Op 17 december 2013 publiceerde SOMO de resultaten van een onderzoek naar de lobby-activiteiten van banken. Zes Nederlandse banken hebben meegewerkt aan het onderzoek.

SOMO meldt op basis van het onderzoek dat het niet mogelijk is om de invloed van lobbyactiviteiten door banken op het overheidsbeleid te analyseren aan de hand van  openbaar toegankelijke informatie. De banken zijn minder transparant over hun lobbyactiviteiten dan ze beweren. Het huidige gebrek aan transparantie belemmert een open en evenwichtig debat over regulering van de financiële sector en verhoogt de kans op regulatory capture, aldus SOMO.

SOMO - lobby-activiteiten

“Ondanks de grote publieke verontwaardiging over de macht van de financiële lobby, is de transparantie van banken op dit vlak minimal. Banken willen wel hun rapportage hierover verbeteren, zodat het proces rond beleidsvorming opener en evenwichtiger kan worden", aldus Rens van Tilburg, Senior-onderzoeker van SOMO.

Banken willen transparantie verbeteren, maar nemen niet alle aanbevelingen over

Van de zes banken die SOMO onderzocht, beloven Rabobank, ABN AMRO en SNS Reaal dat ze hun transparantie in 2014 zullen vergroten. Rabobank en ABN AMRO gaan op hun website en in hun jaarverslagen meer informatie geven over de uitwisseling met wetgevers en beleidsmakers en over de standpunten die worden ingenomen over wet- en regelgeving.  Dit heeft ING al gedaan na eerder SOMO-onderzoek. ASN Bank en Triodos Bank laten expliciet weten dat ze individueel niet lobbyen met betrekking tot financiële hervormingen.

Toch nemen de banken niet alle aanbevelingen over van SOMO.  Van de tien aanbevelingen die SOMO doet aan banken om hun transparantie te vergroten wordt ongeveer de helft door de banken overgenomen".

NVB: duidelijke en eensluidende richtlijnen essentieel

"De NVB is voorstander van transparantie en streeft dit ook na". De NVB zegt bereid te zijn om mee te werken aan een zogenaamde ‘legislative footprint'** als de overheid besluit dit in te stellen. "Hierbij is het wel van belang dat alle partijen meewerken zodat een helder beeld kan worden geschetst welke partijen onderdeel zijn geweest van de dialoog dat heeft geleid tot bepaald beleid of wetgeving". De NVB is van mening dat de overheid duidelijke en eensluidende richtlijnen zouden moeten hanteren bij consultaties, dit kan de transparantie verder vergroten. "Vanuit de financiële sector is door de loop der jaren al meerdere keren om dit soort 'standards of consultation' verzocht."  

*Het proces waarbij beleidsmakers en toezichthouders het belang van de sector verdedigen die ze moeten reguleren; soms zelfs ten koste van het maatschappelijke belang.

**Vastlegging van contacten tussen de overheid en belanghebbenden gedurende het wetgevingsproces