DNB: 2015 herstel Nederlandse economie merkbaar

10 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

Stijgend consumenten- en producentenvertrouwen wijzen op een omslag van de conjunctuur. Het prille herstel uit zich voor 2014 in een bescheiden economische groei, na een krimp van 1% dit jaar. In 2015 trekt de groei aan tot circa 1%. Dat is ook het jaar waarin de werkgelegenheid weer een lichte stijging te zien geeft, de eerste toename sinds 2011. Na zeven jaar van krimp neemt in 2015 bovendien het reëel beschikbaar inkomen weer significant toe. Dat blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Weg omhoog

Na een periode van ruim twee jaar waarin het BBP vrijwel voortdurend afnam, lijkt de economie vanaf de zomer de weg omhoog te hebben gevonden, aldus DNB. Het herstel heeft lang op zich laten wachten en blijft de komende jaren bescheiden van omvang. De vooruitzichten voor zowel de economische groei als de overheidsfinanciën kunnen aanmerkelijk positiever uitpakken indien de voorziene ontmanteling van de stamrecht-bv’s en de versobering van het Witteveenkader tot extra bestedingen leiden.

Terughoudend rem op snel herstel

Dat het geraamde economische herstel bescheiden blijft, komt vooral doordat huishoudens, banken, pensioenfondsen en de overheid voorrang geven aan het verdere herstel van hun financiële situatie. Dat proces is nog niet voltooid en zet een rem op de binnenlandse bestedingen. Dit effect neemt gedurende de voorspelperiode geleidelijk af. In combinatie met een aantrekkende internationale economische ontwikkeling, wat goed is voor de uitvoer, groeit de Nederlandse economie naar verwachting in 2014 met 0,5% en in 2015 met bijna 1%, aldus DNB.

Herstel Nederlandse economie

Geleidelijk herstel zet door

Een gematigd en geleidelijk herstel van de Nederlandse economie vanaf halverwege 2013 komt overeen met het beeld uit de raming van een half jaar geleden, aldus DNB. Sindsdien zijn de internationale economische omstandigheden wat verslechterd en heeft de overheid aanvullende bezuinigingsmaatregelen genomen. Daar staat tegenover dat in de afgelopen maanden het vertrouwen onder consumenten en producenten flink is toegenomen, de inflatie sneller daalde dan was voorzien en de woningmarkt een gunstiger beeld laat zien.

Problemen afgelopen jaren duidelijk voelbaar op arbeidsmarkt

De economische malaise in de afgelopen periode is duidelijk voelbaar op de arbeidsmarkt. Het aantal werkzame personen krimpt in 2013 naar verwachting met 1,1%. Hierdoor is de werkloosheid inmiddels flink opgelopen. Voorzien wordt dat het werkloosheidspercentage in de loop van volgend jaar stabiliseert rond 7,4% van de beroepsbevolking. In 2015 neemt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2011 weer toe, met 0,2%. Ook de koopkracht laat dan een stijging zien. Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens laat een toename van  2,5% noteren (de eerste stijging in zeven jaar), aldus DNB. 

Inflatie daalt verder door

In oktober 2013 kwam de inflatie voor het eerst sinds maart 2011 onder de 2%, aldus DNB. De geraamde inflatie voor 2014 en 2015 is met 1% duidelijk lager dan in de drie voorafgaande jaren. Deze lagere inflatie, die gunstig is voor de koopkracht van huishoudens, past bij een economie die nog fors onder het niveau produceert dat normaal gesproken haalbaar is. Het begrotingstekort van de overheid neemt dit jaar af door de genomen consolidatiemaatregelen. Een verdere verbetering van de overheidsfinanciën is afhankelijk van de nadere invulling van voorgenomen beleid, in het bijzonder de versobering van het Witteveenkader.