Aantal grootverdieners Nederlandse banken daalt fors

02 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

In Europa is het aantal bankiers met een salaris van  €1 miljoen of meer het afgelopen jaar met ruim 11% gestegen. Daarentegen is het aantal bankiers met een dergelijke salarisniveau in Nederland sinds 2011 met 25% gedaald. Dit blijkt uit een onderzoek van de European Banking Authority (EBA) naar grootverdieners in de Europese bankensector. Deze cijfers lijken het standpunt van de NVB van vorige week over de invoering van het bonusplafond te onderbouwen: Nederlandse banken lopen in Europa voorop met het matigen van (variabele) beloningen.

Hoge concentratie grootverdieners in Londen

Uit het onderzoek van de EBA blijkt dat in 2012 3.528 mensen in de Europese bankensector een salaris van €1 miljoen verdienen. Dat is ruim 11%  meer dan een jaar eerder. 76% van de bankiers die €1 miljoen of meer verdienen zijn actief in Londen. In totaal gaat het om 2.714 grootverdieners in de Engelse hoofdstad. Van deze 2.714 bankiers werken 2.188 binnen de investment banking met een gemiddeld salaris van €1,93 miljoen. 198 bankiers zijn actief binnen de asset management (gemiddeld salaris €2,1 miljoen). 62 bankiers werken binnen de retail banking (gemiddeld salaris €1,6 miljoen).  Uit het onderzoek blijkt verder dat de grootverdieners in de Europese bankensector zich naast Engeland voornamelijk bevinden in Duitsland en Frankrijk.

Salaris Bankiers in EU landen

Aantal Nederlandse grootverdieners fors gedaald

Volgens het EBA onderzoek verdienden in 2012 27 mensen binnen de Nederlandse bankensector €1 miljoen of meer. Dat is 25%  minder dan in 2011.  Uit het onderzoek van de EBA blijkt verder dat het bonuspercentage ten opzichte van het vaste inkomen, met 76%, in Nederland één van de laagste is in Europa. Naast Nederland laat ook Spanje een duidelijke daling zien van het aantal grootverdieners binnen de bankensector (-20%).

Grootste stijger daarentegen is Denemarken, waar het aantal grootverdieners van 2011 tot 2012 een stijging liet zien van 45%. Ook Duitsland, Frankrijk en Engeland laten groeicijfers boven de 10% zien, met respectievelijk stijgingen van 25%, 14% en 11%.

Aantal bankiers met salaris boven 1 miljoen

Nederlandse overheid zet in op bonusplafond

Beloning binnen de bankensector is in Nederland een onderwerp van maatschappelijke discussie. Eerder deze week kondigde minister Dijsselbloem van Financiën aan dat hij de bonussen van mensen in de bankensector aan banden wil leggen. Vanaf 2015 introduceert de overheid een aangescherpt beloningsbeleid voor de financiële sector in Nederland. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is de introductie van een bonusplafond. Voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse financiële sector wordt een eventuele bonus per 2015 gemaximeerd op 20% van de vaste beloning. Uitzonderingen op de regel zijn mensen die voor een Nederlandse instelling in het buitenland werken. Als zij binnen Europa werken is het bonusplafond 100% van de vaste beloning en buiten Europa ligt dit plafond op 200%.

Nederlandse bankensector ziet positie ten opzicht van buitenland verslechteren

De invoering per 2015 geeft financiële instellingen nog de tijd om met individuele medewerkers tot overeenstemming te komen over de hoogte en wijze waarop het verlies aan variabele beloning wordt gecompenseerd. In de markt wordt gezegd dat de regels die de overheid wil opleggen zullen leiden tot hogere vaste salarissen. Dijsselbloem zegt dat het kabinet zich ervoor inzet de nieuwe wet op 1 januari 2015 in werking te laten treden, maar belanghebbenden nog kunnen reageren op het wetsvoorstel. De Nederlandse bankensector verwacht na de invoering van de nieuwe bonuswet als werkgever minder aantrekkelijk te zijn in vergelijking tot haar buitenlandse concurrenten, waar de vaste inkomens en de bonussen hoger zijn.