FFP en SEH onderzoeken mogelijkheden samenwerking

29 november 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De beroepsverenigingen Federatie Financieel Planners (FFP) en de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) onderzoeken de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking. Een eerste stap hiertoe is de het samengaan van het van het nieuwe keurmerk Erkend Financieel Adviseur met het al bestaande keurmerk Register Financieel Adviseur per 1 januari 2014.

Planners en adviseurs bundelen krachten

Doelstelling van de samenwerking tussen FFP en SEH is te komen tot een breder samenwerkings-verband van gerespecteerde keurmerken in de financiële sector. De besturen van beide organisaties hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. 

Wim van Wingerden, voorzitter SEH: “Verdergaande samenwerking bijvoorbeeld via een koepel biedt ons de mogelijkheid om bij belangrijke dossiers op het gebied van advies, deskundigheid, integriteit en certificering af te stemmen en aan relevantie te winnen. We kunnen gemeenschappelijke belangen samen behartigen richting de relevante stakeholders.”

FFP en SEH onderzoeken samenwerking

Marc van Poeteren, voorzitter FFP, over de samenwerking: “Door middel van deze samenwerking bundelen we in de toekomst de kracht van meer dan 15.000 hoog gekwalificeerde en breed adviserende financieel adviseurs en planners. Voor zowel adviseurs als planners het beste van beide werelden dus”. Beide voorzitters benadrukken daarbij de blijvende autonomie en zelfstandigheid van beide afzonderlijke keurmerken.

Zowel Van Wingerden als Van Poeteren spreken de wens uit dat het samenwerkingsinitiatief van FFP en SEH op termijn uitgroeit tot een breder verband, waarbij ook andere keurmerken en registers zich kunnen aansluiten.