Moody's: Hogere kredietwaardigheid door ECB review

26 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De doorlichting van de grote Europese banken door de Europese Centrale Bank (ECB) leidt nu al tot een hogere kredietwaardigheid van deze banken. Dit komt doordat banken, ter voorbereiding op de test, hun financiële positie versterken. Vooral de zwakkere banken zijn bezig om hun financiële buffers te verhogen. Dat meldt kredietbeoordelaar Moody's.

Doorlichting Europese banken

De in Frankfurt gevestigde ECB zal het toezicht van de Europese banken op zich nemen. Dit is onderdeel van de vorming van een bankenunie. Voordat de ECB het toezicht naar zich toetrekt zal de ECB, in samenwerking met de nationale toezichthouders en onafhankelijke derden, de financiële positie van banken grondig onderzoeken. 130 banken waaronder zeven Nederlandse banken worden vanaf november onderworpen aan het onderzoek van de ECB.

Hogere kredietwaardigheid en meer transparantie

Naar verwachting van Moody's zal 'een flink aantal' banken maatregelen moeten nemen naar aanleiding van de doorlichting door de ECB. Om zich voor te bereiden op de test zijn banken, en met name de zwakkere banken, bezig om hun kapitaalpositie te verbeteren. Dit leidt volgens Moody's nu al tot een hogere kredietwaardigheid van de sector.

Ook zal het ECB onderzoek zorgen voor meer transparantie over de financiële weerbaarheid van individuele banken. Alleen door die transparantie kan de sector ervoor zorgen dat beleggers weer vertrouwen krijgen in de bankenwereld, aldus Moody's.

Moodys - Hogere kredietwaardigheid

Geen nieuwe problemen verwacht bij Nederlandse banken

Eerder gaf Jeroen Dijsselbloem aan niet te verwachten dat de doorlichting van ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS REAAL tot problemen zal leiden. Ook De Nederlandsche Bank gaat er vanuit dat Nederlandse banken niet tegen nieuwe problemen oplopen bij het ECB onderzoek, aldus Jan Sijbrand, directeur toezicht bij DNB.% van Europese financiële sector onderzocht

In totaal maken 130 banken en 12 Europese lidstaten onderdeel uit van het onderzoek. Daarmee beslaat het onderzoek circa 85% van de Europese financiële sector. Van de Nederlandse bankensector zijn 7 banken geselecteerd, vijf commerciële banken (ING, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank en RBS Nederland) en twee publieke banken (Bank Nederlandse Gemeenten en de Waterschapsbank).