Roland Berger: Banken moeten spaarrentes verlagen

19 november 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Banken betalen te veel rente voor spaargelden. Kijkend naar de op dit moment lage rentetarieven en de relatief hoge inflatie weerspiegelt deze bewering het publieke sentiment helemaal niet. Echter, strategisch adviesbureau Roland Berger Strategy Consultants stelt dat banken moeten overwegen om hun rentebeleid naar beneden bij te stellen. 

Door de financiële crisis is sparen het belang van sparen voor consumenten groter geworden. Oorspronkelijk kon een doorsnee EU huishouden gemiddeld ongeveer 11% van het besteedbare inkomen sparen. Door de crisis moesten gezinnen hun financiële gewoonten echter behoorlijk aanpassen. Daarnaast wisselden deze huishoudens op grote schaal risicovolle producten in voor spaardeposito’s. Hierdoor groeide het aantal deposito’s sinds 2003 met 30%, in Nederland zelfs met 40% en in Zweden zelfs met meer dan 100%. Roland Berger becijfert dat Europese gezinnen op dit moment ongeveer €8,5 biljoen aan deposito’s in hun bezit hebben, een derde van hun financiële vermogen.

Growth of deposits in selected EU countries

Het nadeel van deposito’s is het relatief lage rendement die men ontvangt. In bepaalde landen geeft het lage nominale rendement, gecombineerd met de hoge inflatie, zelfs een negatief reeël rendement. In ons land dienen de spaarrentetarieven niet veel meer dan ter compensatie van inflatie. Een vergelijking:

Real return of deposits in slected EU countries

De heersende gedachte binnen de financiële markt is dat banken bewust (te) lage rentetarieven berekenen. Vanuit het perspectief van deze banken is dit echter te betwijfelen. Tot in 2009 was het financieren van investeringen door het benutten van spaargeld veel minder duur in vergelijking tot de rente die werd berekend tussen banken. Anno 2013 is dit echter omgedraaid. Vanaf 2009 lagen de interbancaire tarieven gemiddeld lager dan de rente voor klanten, wat impliceert dat banken, vanuit financieel perspectief, de gezinnen hebben ‘overbetaald’. De mate waarin dit gebeurde was in ieder land anders, maar Nederlandse banken voeren wat dit betreft de lijst aan.

Comparison of the cost of different sources of funding

Banken hebben een duidelijke reden voor deze overbetaling: ze willen geen klanten verliezen. Ook willen banken meer betalen omwille van hun stabiliteit en betere positie onder de nieuwe Basel 3-normen die gelden voor de sector. "Deze eisen verplichten banken onder meer om, voor het geld dat ze uitlenen, ook voldoende spaargelden te bezitten” aldus Mark de Jonge, partner bij Roland Berger in Nederland.

Depositostrategie
Echter, het advies van de consultants is duidelijk: “Als rentetarieven laag blijven voor een langere tijd – en het merendeel van analisten verwacht geen grote veranderingen voor 2015 – dan zullen banken onder druk staan om op te houden met het overbetalen van deposito’s”. Voorzichtigheid is hierbij wel geboden, volgens Roland Berger. Zo moet een depositostrategie worden opgezet, die onder andere het spaargedrag van klanten onder de loep neemt en kijkt naar de deposito-elasticiteit. Ook wordt aangeraden om dergelijke kortingen mede te voorzien van verzachtende initiatieven, zoals de introductie van nieuwe loyaliteitsprogramma’s en maatgesneden diensten, zoals afgestemde prijzen.