Rabo Foundation: Via samenwerking naar ontwikkeling

19 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Rabobank Foundation zet in ontwikkelingslanden coöperaties op, financiert ze in het beginstadium, staat ze terzijde met raad en daad, en zorgt er steeds vaker voor dat deze coöperaties in contact komen met bedrijven die ook deel uitmaken van de keten en die vaste afnemer willen worden van een coöperatie. Het mes snijdt uiteraard aan twee kanten: 1) de bedrijven krijgen zekerheid over levering en kwaliteit en 2) de coöperaties krijgen zekerheid van afname en vaak een behoorlijke commerciële impuls.

De Rabobank Foundation steunt momenteel ongeveer 250 projecten, waarvan het merendeel in ontwikkelingslanden. Directeur Pierre van Hedel vertelt over de visie van Rabobank Foundation, waarin participeren, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid de pijlers zijn om te komen tot de gewenste resultaten. En investeringen vanuit vermogende particulieren en internationale bedrijven belangrijk zijn.

Participeren, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid

“Onze boodschap luidt: boeren, zorg dat je deel gaat uitmaken van de economie. Ga samenwerken! Wij steunen je daarbij. Maar let wel: wij zijn geen donororganisatie. Je moet iets willen doen met ons; wij geven het geld niet zomaar weg. Wij zeggen ook tegen die boeren: het is jullie coöperatie, het is jullie verantwoordelijkheid dat alles naar behoren loopt. Ons uiteindelijk doel is zo veel mogelijk mensen via coöperaties laten toetreden tot de markten. Wat dat betreft zijn er bij wijze van spreken nog honderden miljoen boeren die wij kunnen steunen met onze coöperatieve principes. En die steeds sterkere betrokkenheid van bedrijven brengt dat ideaal weer een stuk dichterbij.”

Rabobank - Samenwerken

“Wij hebben als Rabobank al meer dan honderd jaar verstand van boeren en van geld”, zegt Van Hedel. “Gekscherend zeg ik wel eens: de Rabobank Foundation is de Rabobank van begin 19e eeuw op herhaling. Weer helpen wij boeren zich te verenigingen om op die manier te kunnen groeien, te kunnen participeren in de economie. Dat zeggen we voortdurend tegen die boeren: je kunt het allemaal zoveel slimmer, zoveel efficiënter doen. Gezamenlijke inkoop, begin daar eens mee!’

Investeringen vermogende klanten en internationale bedrijven belangrijk

Voor vermogende klanten die iets terug willen doen richting samenleving heeft Rabobank Private Banking het Rabo Foundation Klantenfonds ingesteld. Dit fonds is vooral een uitkomst voor die klanten die geld willen schenken aan projecten in ontwikkelingslanden maar geen idee hebben welke projecten geschikt zouden zijn. Schenkingen beginnen vanaf 50.000 euro, maar menige klant doneert een substantieel hoger bedrag.

“Ik ben onlangs met een klant van Private Banking naar Sri Lanka geweest, naar een theeproject van de Rabobank Foundation”, zegt Van Hedel. “Hij was erg onder de indruk. Hij heeft inmiddels drie ton geschonken.” De Rabobank Foundation krijgt ook steeds vaker steun van grote, internationaal opererende bedrijven. “Steun vanuit vermogende klanten en internationale bedrijven hebben we hard nodig om onze ambitie te kunnen verwezenlijken”, aldus Van Hedel.