Betere prestaties ING blijken niet uit netto resultaat

06 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ING heeft over het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van €101 miljoen, 85% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze winstdaling is hoofdzakelijk een gevolg van de afschrijving op de verkoop van de Koreaanse verzekeringstak van €950 miljoen. Als we deze afschrijving buiten beschouwing laten dan laat ING een verbetering van haar resultaat zien.

Trots op de financiële en strategische voortgang

ING Groep heeft op 6 november de resultaten over het derde kwartaal van 2013 bekendgemaakt. De nettowinst van ING daalde van €659 miljoen naar €101 miljoen, een daling van 85%. Het verlies op de verkoop van haar Aziatische onderdelen drukte de winst aanzienlijk. De onderliggende nettowinst, geschoond van eenmalige posten, bedroeg in het derde kwartaal €891 miljoen, 5,6% hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over de eerste negen maanden van 2013 betrof de onderliggende nettowinst 2.837 miljoen, 23,9% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

ING - Cijfers Q3 2013

"Wij zijn trots op de financiële en strategische voortgang die we dit kwartaal hebben geboekt. Ik ben zeer vastbesloten en enthousiast om ING door de volgende fase van haar transformatie te leiden en ben ervan overtuigd dat onze gefocuste, simpeler en sterkere onderneming goed gepositioneerd is om bij te dragen aan het succes van onze klanten en onze samenleving, en onze activiteiten kan laten groeien", aldus Ralph Hamers, CEO ING Groep.

Goede voortgang van herstructureringsprogramma

ING bleef in het derde kwartaal goede voortgang boeken met het herstructureringsprogramma. De bank-verzekeraar denkt twee jaar eerder dan verwacht klaar te zijn met de splitsing van ING Groep in een bank en een verzekeraar. Al voor eind 2016 zal de verzekeringstak naar de beurs zijn gebracht. Ook betaalde ING vandaag weer een gedeelte van de staatssteun terug. Van de totale kapitaalinjectie van €10 miljard is €8,5 miljard terugbetaald met daar bovenop €2,8 miljard aan rente en premies.

ING - Terugbetaling staatssteun Q3

"We komen inmiddels verder in de eindfase van onze transformatie”, aldus Ralph Hamers. We zijn de Staat zeer erkentelijk voor de ontvangen steun tijdens de crisis. Dankzij een sterke kapitaalgroei bij de Bank waren we in staat om vandaag opnieuw een tranche van kernkapitaaleffecten te betalen, waarmee de hoofdsom aan uitstaande staatssteun wordt teruggebracht tot EUR 1,5 miljard. We zijn ook zeer verheugd over het feit dat wij met de Staat een overeenkomst hebben kunnen sluiten over het afwikkelen van de Illiquid Assets Back-up Facility". Marktontwikkelingen maken het nu mogelijk de faciliteit de beëindigen, inclusief het verkopen van de effecten, met een positief resultaat voor de Nederlandse Staat.