ABN AMRO hanteert nieuwe strategie voor interimmers

30 oktober 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Bestuursvoorzitter Gerrit Zalm maakte in 2011 tijdens een congres over interim management al bekend dat ABN AMRO de strategie rond het inhuren van externen gaat veranderen. De bank heeft minder generieke interim managers nodig, maar juist meer tijdelijke gespecialiseerde experts voor specifieke projecten. Door de druk van de toenemende vraag naar specialisten vanuit ‘de lijn’ werd er een nieuwe visie en een nieuw inhuurmodel ontwikkeld: External Staffing 3.0

Twee pilaren

“We besloten langs twee pilaren het inhuurproces te ontwikkelen. Een keuze gebaseerd op de wensen van onze interne klanten en trends in de arbeidsmarkt”, vertelt Marc Henselmans, manager External Staffing bij ABN AMRO, in een gesprek met kennisplatform Zipconomy. “De eerste pilaar is het uitkiezen van specifieke leveranciers per functiegebied. Daarmee sluiten we aan bij het doelgroep-denken dat bij onze recruitmentafdeling al veel verder ontwikkeld was. De tweede pilaar is het opzetten van een infrastructuur om rechtstreeks zaken te doen met Zzp’ers. Een marktplaats met opdrachten en het ontwikkelen van een Zzp-community”, aldus Henselmans.

ABN AMRO - Inhuur externen

Één integrale oplossing

ABN AMRO had één integrale oplossing voor ogen met een inkoopbeheersysteem (VMS), een marktplaats en een (online) community voor Zzp’ers. Deze combinatie bleek er echter nog niet te zijn in de markt. “We hebben toen de keuze gemaakt om een knip te maken. De VMS en Brokerfunctie hebben we ingekocht. De tooling voor de community hebben we met de leveranciers ontwikkeld”, vertelt externe programmamanager Robert Heier van adviesbureau Sinuo tegenover Zipconomy.

Heldere requirements

Er was veel aandacht voor de fases waarin leveranciers benaderd zijn voor informatie en daarna op een aanbod (het RFI en RFP traject). Dat was doorslaggevend voor het welslagen van het project. “Met het opstellen van de requirements maak je expliciet wat je van je leveranciers verwacht. Daar maak je je wensen heel concreet. Dat is belangrijk richting de leveranciers. Maar minstens zo belangrijk is het om zo intern helderheid te krijgen”, benadrukt Heier tegenover Zipconomy. Heier vervolgt: “In de driehoek External Staffing, Inkoop en Recruitment hebben we optimaal samengewerkt en gebruik gemaakt van elkaars specifieke kennis en ervaring”.

Inzicht in kwaliteiten

“Met de nieuwe manier van werken en de nieuwe tooling zetten we in op het ‘vinden, volgen en verbinden’ van externen. Zo gaan we de kwaliteiten van die externen die bij ons een opdracht hebben gedaan vastleggen. In ons eigen systeem. We kunnen zo die kandidaten zelf benaderen wanneer daar behoefte aan is. Dan zijn we in de lead”, vult Henselmans aan.

Opzetten community ABN AMRO intrimmers

ABN AMRO heeft ook een begin gemaakt met het opzetten van communities (online en offline) van interim professionals. Zo kunnen ze interim professionals, ook als ze geen opdracht bij de bank doen, betrokken houden bij ontwikkelingen binnen ABN AMRO.

Er is een bewuste keuze gemaakt om de Zzp-marktplaats met opdrachten vooralsnog alleen open te laten voor de leden uit de Zzp-community. “We gaan eerst een betere band opbouwen met een groep goed functionerende interimmers die bij ons opdrachten doet of gedaan heeft. We vullen onze database met warme contacten en bouwen daarmee de community op. Die community en hun contacten is samen met het kanaal van gespecialiseerde leveranciers op dit moment voldoende.”, licht Henselmans toe tegenover Zipconomy.