ABN AMRO: Bedrijfsleven NL kan groeien in Europa

17 oktober 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Ruim 75% van de Nederlandse ondernemers die in het buitenland zakendoen, gelooft dat internationaal ondernemen het Nederlandse bedrijfsleven kan helpen uit de recessie te komen. Hierbij doen de meeste kansen zich voor binnen Europa en ziet ABN AMRO voornamelijk expansiekansen in Noord-Europa. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek ‘ABN AMRO Internationaal Ondernemerspeil’ dat GfK Intomart in opdracht van ABN AMRO heeft verricht.

Positivisme onder Nederlandse ondernemers

Internationaal actieve bedrijven zijn optimistisch over de Nederlandse economie. Ruim 50% verwacht groei in 2014. Wie omzetgroei verwacht voor de eigen onderneming voorspelt ook vaker economische groei voor heel Nederland. Ruim 75% vindt bovendien dat internationaal zakendoen kan helpen bij het bezweren van de economische crisis. Bijna 50% is van mening dat de toekomst buiten Nederland ligt. Maar liefst 66% verwacht omzetgroei in het buitenland, tegenover 42% die groei verwacht in eigen land. 85% van de bedrijven die internationaal ondernemen, adviseert andere ondernemers dan ook dit voorbeeld te volgen.

Nederlandse bedrijven zoeken het dichterbij huis

Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn, zien de BRIC-landen als een aantrekkelijke afzetmarkt. Maar iets minder dan 33% van deze ondernemers doen ook daadwerkelijk zaken met deze landen. “Handel drijven in de BRIC-landen biedt weliswaar veel kansen, maar de complexiteit is ook groter. In- en uitvoerbeperkingen, lokale infrastructuur, toegang tot financiering en valutarisico’s zijn veel vaker een issue. Met name kleinere bedrijven geven er dan ook de voorkeur aan dichterbij huis zaken te doen”, zegt Ruut Meijer, Directeur Corporate Clients van ABN AMRO.

ABN AMRO - Europa

Voorkeur voor Duitsland, België relatief onaantrekkelijk

Nederlandse bedrijven beschouwen Duitsland opvallend vaak als een aantrekkelijkere economie dan België, hoewel in beide landen sprake is van ongeveer evenveel internationale activiteit. 71% van de ondernemers heeft een voorkeur voor Duitsland, terwijl iets minder dan 50% dit over België zegt. Dit werkt ook door hoe zij andere bedrijven adviseren in welke landen zaken te doen. Duitsland wordt met 67% het meest aanbevolen. 40% raadt België aan.

Noord-Europa veelbelovende markt

ABN AMRO ziet veel mogelijkheden voor expansie van het Nederlandse bedrijfsleven in Noord-Europa. 45% van de internationaal actieve bedrijven doet hier zaken. 62% van de ondernemers vindt deze regio aantrekkelijk qua groeimogelijkheden en 18% beoordeelt zakendoen in deze regio als nauwelijks complex. Hier liggen dus mogelijkheden voor uitbreiding.

Innovatiekracht onder druk door gebrek aan ambitie

Op het gebied van innovatie tonen bedrijven weinig ambitie. Slechts 30% van de ondernemers omschrijven het Nederlandse bedrijfsleven als innovatief en voor slechts 19% is innovatie een strategische prioriteit. Ondernemers beschouwen vooral de handelsgeest (68%), talenkennis (55%) en open cultuur (42%) als de belangrijkste krachten van het Nederlandse bedrijfsleven. Hoewel 90% van de ondernemers benadrukken dat innovatie wel belangrijk is voor het onderscheidend vermogen van Nederlandse bedrijven in het buitenland geven zij volgens ABN AMRO hieraan in de praktijk nog te weinig invulling.