ASN Bank biedt inzicht met WAAR(de) op de kaart

25 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ASN Bank werkt op verschillende manieren aan het verbeteren van duurzaamheid en rechtvaardigheid van de wereld. Via financieringen, investeringen, sponsoring, donaties, kennisuitwisseling en samenwerkingsverbanden. De bank vindt het belangrijk om helder en overzichtelijk te laten zien bij welke duurzame projecten zij betrokken zijn. Om dit zichtbaar te maken introduceert de bank een online wereldkaart: WAAR(de) op de kaart.

De wereldkaart toont de wereldwijde duurzame inspanningen op een toegankelijke en fraai vormgegeven wijze, waardoor het online overzicht voor iedereen inzichtelijk wordt.

WAAR(de) op de kaart geeft een helder en representatief beeld van activiteiten, investeringen, financieringen en beleggingen van de ASN Bank en de ASN Beleggingsfondsen. De bank brengt zo in beeld hoe zij haar idealen, en die van haar klanten, realiseert.

WAARde op de kaart

De projecten worden inzichtelijk gemaakt op WAAR(de) op de kaart (de wereldkaart) met herkenbare gekleurde ballonen. Er verschijnt een pop-up met informatie over het project als de ballon wordt aangeklikt. Het erbij horende icoon geeft dan aan bij welk thema het project hoort. Deze acht thema’s zijn gebaseerd op drie pijlers van het duurzaamheidbeleid: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Ook wordt de rol van de ASN bank bij het project aangeduid.

Door een bron te selecteren wordt helder welk geld de bank waar besteedt. De bronnen geven aan op welke wijze de ASN Bank de projecten mogelijk maken.

Ook zijn er sociale media buttons om interessante projecten te kunnen delen via Twitter, Facebook en Linked-in.

De ASN Bank blijft WAAR(de) op de kaart verder ontwikkelen. De komende periode zullen er nog meer projecten bijkomen. De bedoeling is dat naast inzichtelijkheid, ook het trotse gevoel onder klanten en daarmee het ambassadeurschap wordt gestimuleerd.