ABN AMRO MeesPierson zet in op MKB bedrijven

24 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

ABN AMRO verwacht een versnelling van de groei van de mondiale economie tot bijna 4% in 2014. De versnelling wordt vooral veroorzaakt door de al meer ontwikkelde landen (Noord-Amerika, Europa en Japan) terwijl de groei in de opkomende landen goed op peil blijft. Dit laatste komt mede door de weer toenemende exportmogelijkheden naar de ontwikkelde regio’s. De bank is van mening dat de fundamentele ontwikkelingen binnen de reële economie de rol van het Amerikaanse obligatieaankoopprogramma gaan overnemen, maar voorziet geen verkrapping van het Amerikaanse monetaire beleid voor begin 2015. De rente wordt dan waarschijnlijk geleidelijk verhoogd na duidelijke communicatie over de beleidsrichting.

Klein en middelgrote ondernemingen motor economie

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson: “Wat de huidige situatie in het bijzonder interessant maakt, zijn niet de mogelijke gevolgen van eventuele veranderingen in het beleid van de Amerikaanse Federal Reserve, maar de onderliggende krachten van een versnellende en zichzelf in stand houdende wereldwijde economische groei. Wij hebben daarom ons belang in liquide middelen verminderd en onze positie in aandelen verder uitgebreid. Vooral in klein en middelgrote ondernemingen en in bedrijven die de motor van dit wereldwijd economisch herstel vormen.”

ABNAMRO Meespierson USA

Meer aandelen, minder liquide

Sinds het vorige kwartaal is de allocatie aan aandelen in de gemengde modelportefeuille verhoogd van 40% naar 44%, terwijl het belang in liquide middelen is verlaagd van 13% naar 9%. De allocatie aan obligaties, hedge funds, vastgoed en grondstoffen is gehandhaafd op respectievelijk 37%, 5%, 3% en 2%.

MKB bedrijven die zorgen voor optimalisatie productiviteit interessant

ABN AMRO zet in op kleine en middelgrote ondernemingen in de VS en Europa die actief zijn binnen de aanbodketen voor de industrie of zich richten op optimalisatie van de productiviteit. “Wij hebben met name een voorkeur voor ondernemingen met een goede staat van dienst op het gebied van innovatie. Deze kunnen profiteren van een toename van de investeringsactiviteit en de bedrijvigheid aan het fusie- en overnamefront. Goede voorbeelden zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van reizen, ontwerp en techniek en robotsystemen”, aldus de bank.