Rabobank: Stijging aardappelprijs op Europese markt

19 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De aardappelprijzen zullen de komende vijf jaar in Noordwest Europa geleidelijk stijgen. Tegelijkertijd blijft het een volatiele markt, waarin de prijs sterk kan wisselen, aldus Rabobank. In de gehele keten, van aardappelteler tot aardappelhandelsbedrijven en verwerkende industrie zullen ondernemers moeten nagaan of ze minder of juist meer risico zullen moeten nemen om zo goed mogelijk met de schommelingen in prijs en aanbod om te kunnen gaan.

Prijsstijging verwacht
“De Europese aardappelmarkt heeft te maken met veel sterker wisselende prijzen dan andere agrarische grondstoffen”, aldus Rabobank-analist Cindy van Rijswick. “Als vraag en aanbod maar een paar procent uit elkaar lopen, heeft dat in deze markt een onevenredig prijseffect. Kijkend naar het gemiddelde van alle schommelingen, is de verwachting dat de prijzen de komende 5 jaar zullen stijgen.”

Aan de aanbodzijde wordt de keuze van arealen te zaaien/planten gewassen beïnvloed door veel factoren, waaronder rentabiliteit, liquiditeit en bodemgesteldheid. Kijk je echter vanuit het oogpunt van prijs, dan is de uiteindelijke opbrengst veel belangrijker. Hoewel de hectare-opbrengsten sterk afhankelijk zijn van het weer en ziektes, hebben de Europese aardappelboeren zeker mogelijkheden hun opbrengsten te vergroten, aldus de Rabobank.

Rabobank---aardappelprijs-stijgt

“Spelers in de keten kunnen hun marktkansen beter benutten door te blijven innoveren en door meer lange-termijn samenwerking aan te gaan”, aldus Ruud Huirne, directeur Food en Agri Nederland van de Rabobank. “Door te investeren in precisielandbouw en betere aardappelrassen kan de opbrengst worden verhoogd.”

Toenemende vraag
Rabobank verwacht dat de vraag naar aardappelen uit Noordwest Europa de komende vijf jaar zal groeien zowel in volume als in marktwaarde. De vraag van de Europese consument verschuift van minder standaard producten naar én meer hele laaggeprijsde producten én premium producten, zoals kleinere verpakkingen tafelaardappelen en ambachtelijk chips. In de opkomende markten groeit met name de vraag naar diepgevroren aardappelproducten (frites) vooral als gevolg van de groei van fastfood ketens in die landen.

Productiekosten
Naast het vraag/aanbod evenwicht hebben ook de stijgende productiekosten van telers invloed op de aardappelprijs, aldus de Rabobank. Sinds 2005 zijnde kosten voor een aardappelteler gemiddeld met 5,8% per jaar toegenomen. In de komende jaren zullen deze blijven stijgen, maar naar verwachting in een trager tempo. Nauwere samenwerking tussen partners in de keten kan leiden tot een gelijkwaardiger positie van verkoop- en inkoopmacht en dus tot een evenwichtiger keten. Door pieken in agri-grondstofprijzen en zorg om productbeschikbaarheid bij verwerkers is er een gunstigere onderhandelingspositie voor de aardappeltelers ontstaan.