ABN AMRO: Gunstig vooruitzicht melkgeitenhouderijen

17 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

De Nederlandse geitenhouderij sector is sterk gegroeid. Het afgelopen decennium steeg het aantal melkgeiten in Nederland met 54% naar ruim 272.000. Het aantal bedrijven daalde daarentegen met ruim 40% naar 550 bedrijven. Bijna 60% van de bedrijven houden meer dan 100 melkgeiten. Bedrijven met meer dan 2.500 melkgeiten vormen geen uitzondering meer in Nederland. Deze schaalvergroting heeft in het laatste decennium geleid tot vergaande professionalisering van de sector. Hierdoor heeft de Nederlandse geitensector een uitstekende internationale reputatie op het gebied van kwaliteit, efficiency en duurzaamheid. Dit concludeert ABN AMRO.

ABN - geiten

Kansen in productontwikkeling en nieuwe markten

Consumenten zijn de afgelopen jaren meer geitenkaas gaan eten. Ongeveer 87% van de geitenmelk wordt verwerkt tot geitenkaas of halffabricaten voor de productie van kaas. De afzetmogelijkheden van Nederlandse geitenkaas zijn gunstig. ABN AMRO benadrukt dat de marktpositie van geitenkaas kan worden versterkt door te investeren in productontwikkeling en het ontsluiten van nieuwe afzetmarkten. Meer samenwerking tussen geitenhouders onderling en in de afzetketen kan de efficiency verbeteren en de afzet van zuivel versterken. Dit biedt kansen om de internationale marktpositie van de branche te versterken. Ook ziet ABN AMRO veel mogelijkheden voor groei, onder meer door de verwerking van geitenmelk tot andere producten, zoals hoogwaardige geitenmelkpoeders. De voedingsmiddelenindustrie heeft hiervoor veel belangstelling door de positieve producteigenschappen. Zo zijn deze producten een goed alternatief voor mensen met koemelkallergie.

Gunstig en duurzaam toekomstperspectief

De Nederlandse geitenzuivelindustrie heeft de potentie zich in het bovenste segment van de zuivelmarkt te positioneren. Zo zijn de afzetperspectieven voor Nederlandse geitenkaas volgens ABN AMRO uitermate gunstig. Onder de noemer ‘Zorgvuldige Geitenhouderij’ werkt de geitenhouderij onder andere aan een verbetering van de afzet van overtollige lammeren, het vergroten van het dierenwelzijn en versterking van het economisch perspectief van de sector.