VEH: Zorgplicht banken ook na gedwongen verkoop

06 september 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat banken na gedwongen verkoop van een huis de plicht hebben om in samenspraak met de gemeente te voorzien in vervangende woonruimte als de ex-huiseigenaar hier zelf niet toe in staat blijkt. De VEH pleit in een brief aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voor betere afspraken over de invulling van de zorgplicht van banken. In reactie op de brief van VEH laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten dat het zoeken naar vervangende woonruimte niet de verantwoordelijkheid is van een bank. Banken richten zich op het zorgvuldige begeleiding van klanten om tot een oplossing te komen bij betalingsachterstanden om zo gedwongen verkoop te voorkomen.

Uitbreiding zorgplicht

VEH is van mening dat het besluit van een bank om over te gaan tot het gedwongen verkopen van een huis speciale verantwoordelijkheden met zich meebrengt. De huiseigenaren waarvan hun huis gedwongen wordt verkocht zijn vaak niet in staat om andere woonruimte te vinden. Een huurwoning in de sociale sector is door de lange wachttijden vaak niet voorhanden en in de vrije sector zijn huurwoningen vaak te duur, aldus VEH. Om deze situatie te verbeteren pleit de VEH voor een uitbreiding van de zorgplicht tot na gedwongen verkoop. Banken moeten in samenwerking met gemeenten en corporaties in vervangende woonruimte voorzien.

VEH - Starter spaart voor eigen huis

Het voorstel van VEH voor uitbreiding van de zorgplicht komt voort uit een onderzoek van de vereniging naar de knelpunten bij betalingsproblemen en gedwongen verkoop van de eigen woning.  Met de knelpuntenbrief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken wil VEH bereiken dat de onzekerheid over iemands woonsituatie na een gedwongen verkoop wordt weggenomen.

NVB: Zoeken naar nieuw huis geen verantwoordelijkheid van bank

In reactie op de brief van VEH laat de Nederlandse Vereniging van Banken weten dat het zoeken naar vervangende woonruimte geen verantwoordelijkheid is van een bank. De zorgplicht van een bank richt zich op voorlichting over het voorkomen van betalingsachterstanden en de zorgvuldige begeleiding van klanten om tot een oplossing te komen bij betalingsachterstanden. Gelukkig blijft het aantal veilingen hierdoor, ondanks de crisis, beperkt tot ongeveer 2500 per jaar op een voorraad van 4 miljoen koopwoningen, aldus de NVB.