ABN: Internationaal akkoord nodig voor energiemarkt

05 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

De Duitse Energiewende (de transitie van de Duitse energiemix) heeft invloed op de energieprijzen in Nederland en niet alle gevolgen zijn positief. Dit stelt ABN AMRO in haar Energie Monitor. Zo kan Duitsland niet altijd het aanbod van met name windenergie kwijt en wordt dit tegen sterk gereduceerde tarieven (soms zelfs gratis) afgezet in Nederland. Met als gevolg dat Nederlandse gas- en/of kolencentrales worden stilgelegd, waardoor de rendementen hiervan sterk onder druk staan.

Toch moet ook hierin worden geïnvesteerd, omdat de energieleveringen vanuit Duitsland niet stabiel zijn. Met deze noodzakelijke back-up capaciteit, de Duitse overschotten en de voorgenomen stijging van het Nederlandse aanbod van wind- en zonne-energie dreigt een fors energieoverschot. Volgens ABN AMRO gaat dit de consumentenprijs voor elektriciteit nog verder onder druk zetten, terwijl bedrijven en overheden juist staan voor grote investeringen op het gebied van verduurzaming.

ABNAMRO - Energie

Volgens ABN AMRO betekent de totstandkoming van het nationale energieakkoord een belangrijke stap vooruit naar de verduurzaming van de Nederlandse economie. Zij benadrukt echter dat lokale belangen domineren en wijst op de noodzaak van een bredere samenwerking om tot een evenwichtige energiemix te komen. De verduurzaming van de energiemix dient zo te worden ingevoerd dat de energievoorziening is gewaarborgd, CO2-reductiedoelstellingen worden behaald en het voor consument en industrie betaalbaar blijft.

Subsidies zijn hierbij volgens ABN AMRO onmisbaar, net als het stimuleren van technologische ontwikkelingen en overgangsmaatregelen als CO2-opslag en/of schaliegaswinning. Voorwaarde is wel dat dit op economisch, ecologisch en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. Daarnaast benadrukt ABN AMRO dat nationale overheden hun focussen zullen richten op het eigen beleid, zolang Europese lidstaten geen overeenstemming bereiken over een breed gedragen energiemix. Dit maakt een internationaal energieakkoord wenselijk waarbij sprake is van een veilige, duurzame en concurrerende energievoorziening.