ABN AMRO: Plantensector richting bloeiende toekomst

29 augustus 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

De export van planten is van groot economisch belang. Hoewel de export in de eerste helft van 2013 daalde, ziet ABN AMRO veel potentie bij ondernemers voor toekomstige groei. Dit valt te lezen in de Sectorupdate Planten die is verschenen ter gelegenheid van de vakbeurs Plantarium 2013.

Gemengd beeld in eerste helft 2013

De export van planten is van groot economisch belang en vertegenwoordigt 25% van de productiewaarde van de Nederlandse tuinbouw. De export van potplanten groeide in 2012 met 1,8% ten opzichte van het voorgaande jaar en bedroeg €2,08 miljard. Dit is volgens ABN AMRO een opmerkelijk resultaat, aangezien er op veel afzetmarkten economische tegenspoed heerste. In 2012 hadden gematigde weersomstandigheden een gunstige uitwerking op de export. In het eerste half jaar van 2013 kromp de export daarentegen met 3,6%. De lange winter en het koude voorjaar hadden hierop een negatieve invloed. Hoewel de eurozone in het tweede kwartaal van 2013 uit het dal van de recessie klom, wijst ABN AMRO erop dat het consumentenvertrouwen in veel landen nog steeds laag is en het besteedbaar inkomen onder druk staat. Op korte termijn geven de economische ontwikkelingen in de belangrijkste afzetlanden en de ontwikkeling van de eurokoers geen impuls aan de afzet van planten. In de tweede helft van 2013 zal de handel volgens ABN AMRO alle zeilen moeten bijzetten om de exportdaling uit het eerste half jaar teniet te doen. Om dit te realiseren, moet de export in het tweede half jaar ruwweg met 5% groeien.

ABN AMRO - Planten

Oost-Europa in opkomst als nieuwe exportbestemming

Op lange termijn ziet ABN AMRO veel mogelijkheden voor exportgroei. Zo beschikken Nederlandse kwekers over een uitstekende uitgangspositie in groeimarkten, zoals Scandinavië en Oost-Europa. De export naar Zweden groeide bijvoorbeeld met 16,5%, terwijl de uitvoer naar andere West-Europese landen, zoals Italië (-9,4%), Duitsland (-8,6%) en Frankrijk (-6%), daalde. De exportdaling in Duitsland, waar zo’n 33% van de export wordt afgezet, is opmerkelijk. Zo heeft de Duitse economie zich in het tweede kwartaal van 2013 gunstig ontwikkeld. De teruggang komt volgens ABN AMRO vooral voort uit slechte weersomstandigheden. Oost-Europa vertegenwoordigt een belangrijke groeimarkt voor de sector. In deze regio groeit het welvaartsniveau in een aantal landen sneller dan in de eurozone en ongeveer 44% van de Europese bevolking komt uit Oost-Europa. Grote retailers uit West-Europa openen hier vestigingen en hebben behoefte aan plantenleveranciers die het hele jaar verschillende volumes kunnen leveren.

Nieuwe distributiekanalen bieden uitzicht op groei

Op bestaande markten kan de export van Nederlandse planten profiteren van relatief nieuwe distributiekanalen, zoals bouwmarkten, supermarkten en woonwarenhuizen. Met name de potentie van supermarkten als verkoopkanaal voor planten is groot vanwege de hoge bezoekfrequentie in combinatie met het hoge percentage impulsaankopen van planten. Door de grotere concurrentie tussen verschillende ketens ontstaat steeds meer behoefte onder retailketens om zich te onderscheiden. De retail werkt hierbij steeds vaker samen met preferred suppliers en centrale inkoopcombinaties op basis van een vast en snel inwisselbaar plantenaanbod.

Kansen in de keten

Plantenkwekers kunnen profiteren van verdere groei door schaalvergroting en samenwerking met andere plantenkwekers en de groothandel. Dit resulteert in een grotere diversiteit en een breed en gevarieerd assortiment. Inkopers zoeken partners die in staat zijn een groter gedeelte van het plantenschap te vullen. Hierdoor ontstaat een beweging naar verticale ketens voor sierteeltproducten, waarbij kwekers en handelaren betrokken zijn als partner of ketenregisseur. Om maximaal te profiteren van de voordelen die ketensamenwerking biedt, dienen alle schakels in de keten informatie te delen over producten die in de schappen liggen, waardoor kwekers en handelaren meer inzicht krijgen in producten, verkoopcijfers, marges en derving. De database kan ook worden gebruikt voor bestel- en schapadvies. Daardoor kunnen ondernemers zich onderscheiden met nieuwe exclusieve plantenconcepten en hun assortiment beter afstemmen op het type afzetkanaal waardoor het voorraadrisico wordt verkleind.