ING: Veel Nederlanders checken werkmail op vakantie

13 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

Bijna vier op de tien Nederlandse werknemers heeft op vakantie contact met zijn of haar werk. Contact via de email is hierbij het meest populair. Ruim een derde van de werknemers die tijdens hun vakantie contact heeft met zijn werk via de email checkt dagelijks hun werkmail. Lang duurt dit contact overigens niet. Veelal beperkt zich dit tot een kwartier per vakantiedag. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen twee weken onder gemiddeld 59.300 respondenten per dag.

Het werk gaat vaak mee op reis

Tijdens de vakantie blijkt het niet voor iedereen even makkelijk om afstand te nemen van het werk. Bijna vier op de tien (38%) werknemers heeft op vakantie contact, zo blijkt uit de ING Vraag van Vandaag. De frequentie van dit werkcontact varieert wel flink. Zo beperkt het contact zich voor 15% van de werkenden tot minder dan 1 keer per week, maar heeft 7% van de werknemers dagelijks contact met zijn/haar werk. Ook in mentaal opzicht wordt er vaak ‘doorgewerkt’. Het werk is voor de meerderheid aanwezig op de vakantiebestemming: een kwart (25%) denkt dagelijks aan zijn werk, 53% af en toe. Het lukt ruim een kwart (28%) van de ondervraagde werknemers om helemaal nooit aan zijn of haar werk te denken.

ING - Werken op vakantie

Grootste groep checkt mail dagelijks

E-mail is voor meer dan de helft de meest geijkte manier om contact te leggen met het werkende thuisfront. Ruim de helft van de werknemers (56%) die tijdens hun vakantie contact hebben met het werk gebruikt daarvoor meestal de elektronische post. Het merendeel van de Nederlandse internet-gebruikers is vrijwel dagelijks op internet te vinden, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

ING - Email contact op vakantie

 

In het licht van die gewoonte is het wellicht iets minder opmerkelijk dat de grootste groep werknemers, die hun mail lezen op vakantie, dat dagelijks doet. Ruim een derde (35%) leest op vakantie zijn werkmail iedere dag. Een kwart doet het veel rustiger aan en checkt (26%) minder dan één keer per week.