Rabo: Innovatie agrarische sector juist nu van belang

13 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

“Innovatie is de kurk waarop de Nederlandse agrarische sector drijft. Wereldwijd loopt Nederland absoluut voorop. Of het nu gaat om energieleverende kassen, CO2-neutraal geproduceerde melk of biologische bestrijdingsmiddelen, Nederland zet de toon. Die voorsprong mogen we -ook in tijden van crisis- niet kwijtraken. Daarom is de vraag actueel en relevant hoe we de innovatiekracht van de agrarische sector kunnen stimuleren en faciliteren”, aldus Ruud Huirne, directeur Food & Agri van de Rabobank.

Huirne wil deze vraag graag samen met de lokale Rabobank beantwoorden. “Het gaat tenslotte om hun dienstverlening, om hun klanten. Wie beter dan de banken en hun agrarische adviseurs kunnen aangeven waar het goed gaat en waar het beter kan? Daarom gaan we de komende maanden samen met de lokale Rabobanken aan de slag om innovatie nog beter op de kaart te zetten.”

Rabobank - Agrarische sector

De crisis heeft ook zijn tol geëist in de agrarische sector. Huirne: “Vanuit de aanname dat mensen toch moeten blijven eten hebben we gedacht dat de crisis de sector niet wezenlijk zou raken. Met de wijsheid van nu kijk je daar anders tegenaan. We zitten na vijf jaar pas op de bodem van de crisis, energieprijzen zijn gestegen, evenals productiekosten zoals voer en kunstmest en aan de opbrengstkant staan de prijzen juist enorm onder druk. Met name de glastuinbouw heeft het hierdoor nog steeds erg zwaar.”

De belangrijkste les die volgens Huirne getrokken moet worden uit de crisis is dat ondernemers in hun businessplannen meer rekening moeten houden met mogelijke tegenvallers. “Neem nu de melkveehouderij. Die staat voor grote nieuwe kansen in innovatie en schaalvergroting. Daar moeten we natuurlijk blij om zijn. Maar het is bijvoorbeeld de vraag hoe de melkprijs zich gaat ontwikkelen De bescherming vanuit de EU valt weg door het afschaffen van de melkquota in 2015. De toegenomen schommelingen van de afzetprijzen dwingt ondernemers om grotere reserves aan te leggen. Tegelijkertijd blijf ik zeggen dat als het businessplan goed is, ook vandaag de dag de financiering geen enkel probleem is.”

Volgens Huirne mag de economische crisis geen excuus zijn om innovaties niet meer te financieren. “Je kunt natuurlijk niet zeggen dat we pas met geld over de brug komen als er sprake is van een constante inkomensstroom uit zo’n innovatie. Aan de andere kant kunnen we ook niet bij het eerste de beste wilde idee de geldkraan zomaar openzetten. Ik zie het als onze taak om in het belang van de klant, en vooral ook samen met deze klant, een goede en verantwoorde afweging te maken. Vanuit onze kennis van de sector, vanuit onze betrokkenheid bij de klant. Overigens ben ik er van overtuigd dat het de ondernemers vaak niet eens om het geld, om korting of subsidie, is te doen. Zij zijn volgens mij al een heel eind geholpen als hun ondernemersrisico voor een deel wordt afgedekt, zodat de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komt.”