ABN AMRO: Grondstofmarkt wacht op economische groei

07 augustus 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO verwacht dat de vraag naar hoogwaardige cyclische metalen blijft groeien en de vraag naar traditionele ferro-metalen en olie onder druk blijft staan. Dit concludeert de bank in haar Quarterly Commodity Outlook.

ABN AMRO verwacht dat de economie van de eurozone in de tweede helft van 2013 een bescheiden groei vertoont, het economisch herstel in de VS doorzet en de groei in opkomende landen aanhoudt. De transitie van het Chinese economische groeimodel, van investeringen naar meer particuliere consumptie, zet een rem op het groeitempo van de vraag naar grondstoffen. ABN AMRO gaat ervan uit dat de wereldeconomie later dit jaar aan kracht zal winnen en volgend jaar meer dan trendmatig groeit. Vooral de cyclische metalen zullen hier in een aantrekkende economie van profiteren.

ABN AMRO - Grondstoffen

Vraag naar cyclische metalen blijft groeien

De onzekerheid over de wereldeconomie blijft volgens ABN AMRO de belangrijkste drijfveer voor ontwikkelingen in de metaalmarkten. Hoewel de vraag naar basismetalen het komende jaar verder groeit, is het tempo hiervan in historisch perspectief laag. De groei van de wereldeconomie is een impuls voor de lange-termijnvraag naar basismetalen. De verwachting is dat de vraag relatief sterk blijft, door een aantrekkende industriële productie, toenemende bouwactiviteit en de vraag van nieuwe eindgebruikers van basismetalen in groeigebieden. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen van basismetalen tot 2015 stijgen. Wat betreft edelmetalen verwacht ABN AMRO dat de prijzen in de tweede helft van 2013 onder druk komen te staan, onder invloed van de groeiende liquidatie van posities van investeerders. Verder gaat ABN AMRO ervan uit dat de prijzen van platina, palladium en zilver in de komende twee jaar herstellen, onder invloed van een verbetering van de industriële productie, de verkoop van auto’s en de vraag naar juwelen.

Overcapaciteit zet prijzen ferro-metalen onder druk

Voor de wereldwijde staalindustrie blijven de marktomstandigheden volgens ABN AMRO uitdagend, met name in Azië en Europa. Deze twee regio’s hebben een gezamenlijk aandeel van bijna 80% van de wereldwijde productie van ruw staal. Daarnaast hebben zij samen een aandeel van 75% van de internationale vraag naar staal. Hoewel beide regio's ambitieuze plannen hebben om de sector te herstructureren - door het aanpakken van overcapaciteit en het versterken van de concurrentiepositie verwacht ABN AMRO dat het enige tijd zal kosten voordat dit concrete effecten oplevert. In het algemeen voorspelt ABN AMRO dat de prijzen voor staal, ijzererts en cokeskolen tot en met 2015 afzwakken.

Druk op olieprijs houdt aan

De olieprijzen stegen in juli als gevolg van een zwakkere dollar, dalende Amerikaanse olievoorraden en doordat de Fed aankondigde de rentes voor langere tijd op een laag niveau te houden. In de laatste week van juli daalden de olieprijzen echter door tegenvallende Chinese cijfers. Dit resulteerde in zorgen over een vertraagde groei van de vraag naar olie. In augustus zal de volatiliteit hoog blijven. In de zomermaanden is de markt minder liquide. Dit, in combinatie met een positief marktsentiment, kan mogelijk leiden tot iets hogere olieprijzen. Op de middellange termijn verwacht ABN AMRO niet dat prijsstijgingen doorzetten. Dit komt doordat productieoverschotten, volgens de OPEC, in stand blijven, de dollar sterker wordt en de Fed stimuleringsmaatregelen uiteindelijk terugdraait. Bovendien benadruk de bank dat herstel van de wereldeconomie zeer geleidelijk verloopt. De vraag naar olie in ontwikkelde economieën blijft zelfs neutraal. Dit legt niet alleen een plafond op de olieprijs, maar kan de druk in de komende jaren zelfs doen toenemen.