ING: Berichtgeving Social Media steeds betrouwbaarder

01 november 2012 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Met het groeiende gebruik van online en social media wordt berichtgeving op internet steeds betrouwbaarder gevonden door consumenten. Dit blijkt uit een recent grootschalig ING-onderzoek ‘Impact van Social Media’ onder 1500 consumenten. Consumenten ervaren berichtgeving in traditionele media als televisie en dagblad nog steeds als meest betrouwbaar, maar de berichtgeving in social en online media krijgt steeds meer impact. Maar liefst 64% van de Nederlanders geeft aan deze berichtgeving betrouwbaar te vinden.

Door toenemend gebruik van online media en social media door consumenten, zien merken en organisaties de berichtgeving in online en social media rondom hun merken steeds meer groeien. De afgelopen jaren heeft ING Nederland bijvoorbeeld een sterke stijging gezien in de online buzz rond haar merk. Sinds september 2010 is deze berichtgeving zelfs verdrievoudigd. Niet vreemd dat aan social media altijd een grote invloed wordt toegekend. Maar wat is nu werkelijk de impact van berichten in social media op consumenten en op de reputatie van een bedrijf? En hoe betrouwbaar vinden consumenten berichtgeving op social media? Deze vragen waren voor de ING aanleiding voor een grootschalig onderzoek onder 1500 consumenten.

Traditionele media vs social media

Uit het onderzoek blijkt dat financiële berichten op online- en social media een grote impact hebben op consumenten: de rol van social media wordt steeds belangrijker in de ontwikkeling van reputatie en merkvoorkeur van organisaties. De impact van traditionele media en online media (o.a. sites van kranten, nieuwssites) op consumenten is nu nog groter dan de impact van social media. Opvallend is echter dat berichten op social media vaker aanzetten tot verandering van mening, voorkeur of gedrag dan berichten in traditionele- en online media. Hoewel traditionele media nu nog als meer betrouwbaar en impactvoller worden gezien, lijkt de impact van traditionele media met de opkomst van social media meer en meer onder druk te staan.

Betrouwbaarheid online berichtgeving hoog

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de respondenten minimaal eens per week geconfronteerd wordt met online berichtgeving over de financiële sector. Ruim een derde van de consumenten komt wekelijks in aanraking met berichtgeving over financiële dienstverlening in social media. Ruim zes op de tien (65%) geeft aan deze online berichtgeving betrouwbaar te vinden. Websites van kranten en online nieuwssites scoren hoog op betrouwbaarheid met respectievelijk 77% en 71%. Voor berichten die verschijnen in social media, zoals Facebook en Twitter, ligt het betrouwbaarheidspercentage met 40% een stuk lager.

Berichten in social media leiden steeds vaker tot gedragsverandering

De impact van berichten in social media over financiële dienstverlening is hoog. Ze leiden namelijk het vaakst tot een gedragsverandering bij de consument. Bij ruim een vijfde tot een kwart van de consumenten zet een bericht op social media aan tot een meningsverandering over een financiële instelling, in zowel positieve als negatieve zin. Consumenten die dagelijks gebruik maken van social media, zoals Facebook, worden in meer dan 50% bevestigd in hun huidige keuze voor hun bank.Opvallend is dat de impact van traditionele media sterk afneemt naarmate de consument meer gebruik maakt van social media.

Jongeren meest gevoelig voor social media

Het onderzoek toont aan dat jongeren gevoeliger zijn voor berichtgeving in social media. De impact van financiële berichtgeving op social media is bij hen namelijk tweemaal zo hoog als bij ouderen. Dit kan een logisch gevolg zijn van de hogere adoptie van social media onder jongeren. De verwachting is dan ook dat in de toekomst berichtgeving op social media steeds belangrijker zal worden voor de consument.