AFM: Boete voor overkreditering Postbank herroepen

01 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep een boete van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan Postbank voor overkreditering bij hypotheken vernietigd. Dit meldde de AFM en ING. Volgens het CBb voldeed Postbank in 2007 aan de toenmalige Gedragscode Hypothecaire Financieringen.

Postbank voldeed aan Gedragscode Hypothecaire Financieringen

Uit onderzoek van de AFM uit 2007 bleek dat Postbank had afgeweken van de methode voor berekening van het hypotheekbedrag dat consumenten op basis van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) maximaal konden lenen. De GHF werd beschouwd als zelfregulering van de markt op het gebied van verantwoorde kredietverstrekking en bevatte onder meer normen gericht op het bepalen van de maximale leencapaciteit van consumenten. Inmiddels zijn de normen voor de verstrekking van hypotheken aangescherpt en is de GHF niet meer van kracht.

Postbank

Naar aanleiding van deze uitkomsten van dit onderzoek besloot de AFM de Postbank een boete op te leggen. Tegen de opgelegde boete is ING in beroep gegaan en de rechtbank heeft dat beroep op 20 mei 2010 afgewezen. In hoger beroep heeft het CBb alsnog ING in het gelijk gesteld en de uitspraak van de rechtbank inzake de overkreditering vernietigd. Hiermee komt de boete aan ING te vervallen. Volgens het CBb bood de GHF destijds ruimte aan kredietverstrekkers om af te wijken van de methode voor berekening.

ING tevreden over de uitspraak van het CBb

ING zegt tevreden te zijn met de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Postbank heeft deze Gedragscode correct toegepast. “Er is bij het verstrekken van hypotheken altijd rekening gehouden met de financiële situatie van de klant en er is dus geen sprake van overkreditering. De Gedragscode bood ruimte voor eigen zorgvuldig beleid bij het vaststellen van de leencapaciteit van de klant en de Postbank heeft altijd zulk beleid gehad. Dat beleid vertaalde en vertaalt zich in een verantwoorde verstrekking van kredieten en tevreden klanten”, aldus ING.