DNB: Toename van het aantal valse eurobankbiljetten

22 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Het aantal valse bankbiljetten in Nederland is in het afgelopen half jaar voor het eerst in vier jaar weer toegenomen. In de afgelopen zes maanden zijn in Nederland 19.400 valse biljetten onderschept en geregistreerd. Een stijging van 49% ten opzichte van het aantal vervalsingen van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

Einde aan de daling van het aantal valse bankbiljetten

Vanaf medio 2012 lijkt een einde te zijn gekomen aan de ingezette daling van het aantal in Nederland circulerende valse eurobiljetten. In de eerste helft van 2013 is het aantal valse eurobiljetten in Nederland verder toegenomen. Ten opzichte van de laatste zes maanden van 2012 is er sprake van een stijging van 18% naar 19.400 valse biljetten.

DNB - Valse biljetten

Stijging valse bankbiljetten in lijn met Europa

Ook in Europa zien we een stijging van het aantal valse eurobankbiljetten. In het eerste halfjaar 2013 werden 317.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop genomen. Dat is een toename met 26,3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt de Europese Centrale Bank (ECB).

In de onderstaande tabel is de halfjaarlijkse tendens in het aantal aangetroffen vervalsingen aangegeven.

Periode

2010/1

2010/2

2011/1

2011/2

2012/1

2012/2

2013/1

Aantal vervalsingen

387.000

364.000

296.000

310.000

251.000

280.000

317.000


De biljetten van €20 en €50 zijn het meest favoriet onder de valsemunters. De onderstaande tabel toont een procentuele uitsplitsing naar biljet van het totale aantal vervalsingen die in de eerste helft van 2013 aan de circulatie zijn onttrokken.

Coupure

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Aandeel in %

0,3%

2,6%

38,0%

44,1%

12,4%

2,0%

0,6%


Eurobiljet app helpt bij controle op echtheid

De eurobiljetten zijn door de echtheidskenmerken goed beschermd tegen vervalsing. Ook al is het risico een vervalsing in handen te krijgen zeer klein, het blijft wel belangrijk dat het publiek alert is en kennis heeft van de echtheidskenmerken, aldus DNB. Echte bankbiljetten zijn eenvoudig te herkennen volgens de “voel-kijk-kantel-methode”.