BNP Paribas: Werklozen voelen zich eenzaam

11 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Mensen zonder werk hebben minder sociale contacten en missen collega’s. Dat blijkt uit een onderzoek van BNP Paribas naar de gevolgen van werkloosheid. Bijna 40% van de 313 ondervraagden geeft aan dat zij minder sociale contacten heeft sinds zij werkloos thuis zit, 31% voelt een gemis van collega’s. De werkloosheid heeft daarnaast invloed op het zelfbeeld van mensen.

Top vijf vervelende bijkomstigheden

Werkloosheid heeft een aantal negatieve effecten op het persoonlijke leven. De respondenten konden aan aangeven wat zij het meest vervelende gevolg vinden van werkloosheid. De top vijf van meest vervelende gevolgen:

1.   De financiële consequenties (76%)

2.   Onzekerheid over hoe lang de werkloosheid duurt (50%)

3.   Gebrek aan sociale contacten (39%)

4.   Gemis van collega’s (31%)

5.   Verveling (30%)

Andere negatieve bijkomstigheden zijn het verplicht solliciteren, schaamte, gebrek aan zelfontwikkeling, gebrek aan structuur en onzekerheid.

BMP Parisbas - Werklozen zijn eenzaam

Onzekerheid

Het verliezen van een baan heeft veel invloed op de eigenwaarde. Van de werklozen voelt 28% zich onzeker over zichzelf. Dat geldt vaker voor vrouwen dan voor mannen, want 33% van de vrouwen voelt zich onzeker ten opzichte van 23% van de mannen. Van de ouderen (50 jaar en ouder) is 21% onzeker over zichzelf, terwijl 36% van de jongeren (18 tot 30 jaar) dat aangeeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat de onzekerheid zich vooral uit in het feit dat men zich minder waard voelt. Van de onzekere werklozen geeft 68% aan dit gevoel te ervaren. Anderen voelen dat ze geen toegevoegde waarden hebben, voelen zich afgeschreven of hebben het gevoel dat ze er alleen voor staan. 10% zonder baan is in gesprek met een hulpverlener om wat aan dit gevoel te veranderen.

Financiële gevolgen

Het meest vervelende gevolg van werkloos zijn, is volgens het onderzoek het financiële aspect. Van de groep baalt 64% dat zij minder te besteden hebben. De financiële gevolgen uiten zich in een lager of geen budget voor vakanties of uitjes (63%). Van de groep moet ongeveer 50% het spaargeld aanspreken om te kunnen leven. Eenzelfde aantal mensen heeft geen geld om nieuwe kleren te kopen. Dat wordt door vrouwen vaker als een probleem ervaren dan door mannen. 33% van de werklozen die financiële gevolgen ervaart, kampt met betalingsachterstanden.

Langdurig werkloos

Het onderzoek is door BNP Paribas opgezet om na te gaan wat mensen ervaren wanneer zij werkloos zijn geworden door de economische crisis. 66% van de ondervraagde werklozen zit langer dan een jaar zonder werk, waarvan het grootste deel (42%) al langer dan twee jaar thuis zit. Het merendeel van de werklozen is somber over de huidige kansen op de arbeidsmarkt, want meer dan 50% schat de kans om binnen een jaar aan het werk te zijn op 0 tot 25%.