EU moet kunnen besluiten tot ontmanteling van banken

11 juli 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

De Europese Unie moet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid krijgen om Europese banken te ontmantelen wanneer zij in de financiële problemen komen (resolutiemechanisme). Dit is in het belang van de hele Europese Unie. Dat staat woensdag in de gepresenteerde voorstellen van de EU.

Resolutiemechanisme invoeren op Europees niveau

In haar voorstellen wil de EU de verantwoordelijkheid naar zich toetrekken om de ontmanteling of herstructurering van banken te kunnen afdwingen. Met dit voorstel komt naast het toezicht ook het resolutiemechanisme op Europees niveau te liggen. En dit punt ligt gevoelig bij onze oosterburen. Duitsland vreest voor inmenging van Europa in de eigen economie. Voor het invoeren van een resolutiemechanisme op Europees niveau is volgens Duitsland een verdragswijziging nodig. Een gelijktijdige invoering van zowel het Europees toezicht als het resolutiemechanisme lijkt dan niet mogelijk. In Nederland pleitte onder andere de Commissie Structuur Nederlandse Banken voor een zoveel mogelijk gelijktijdige invoering van het Europees toezicht en het resolutiemechanisme, opdat deze verantwoordelijkheden op hetzelfde niveau liggen.

 EU wil banken kunnen dwingen te sluiten

Europees afwikkelingsfonds van banken

De EU pleit tevens voor een Europees afwikkelingsfonds, gefinancierd door banken zelf. Banken moeten volgens de EU zelf de rekening betalen voor het redden van de sector en niet de belastingbetaler.

De EU-landen en het Europees Parlement gaan zich op korte termijn over deze voorstellen buigen.