SNS REAAL: Artikel NRC over Property Finance onjuist

30 december 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Ronald Latenstein, CEO van SNS REAAL, heeft op zondag 30 december een brief naar de hoofdredacteur van NRC Handelsblad gestuurd waarin herhaald wordt dat de berichtgeving in het artikel onzorgvuldig, onjuist en onvolledig is. SNS REAAL eist een rectificatie van NRC Handelblad voor de 'tendentieuze en onnodig schadelijke' publicatie over SNS Property Finance.

Artikel NRC

Op zaterdag 29 december stond er in NRC Handelsblad een uitgebreid artikel over SNS REAAL en SNS Property Finance. Volgens het NRC heeft Ernst & Young de bank-verzekeraar in 2010 gewaarschuwd voor grote verliezen op de vastgoedportefeuille. In een vertrouwelijk rapport adviseerde Ernst & Young om circa €1,2 miljard af te schrijven op de internationale vastgoedleningen. Volgens NRC nam de bankverzekeraar dat jaar een voorziening van ruim €600 miljoen en heeft het rapport van Ernst & Young nooit bekendgemaakt.

Reactie SNS REAAL

"Tot onze verontwaardiging hebben wij zaterdagochtend 29 december jl. in uw krant moeten lezen dat de uitgebreide antwoorden die wij hebben aangeleverd op geen enkele wijze lijken te zijn meegenomen in de - niet anders dan tendentieus en onnodig schadelijk te noemen - berichtgeving over SNS REAAL". Volgens SNS REAAL is de ernstige aantijding gebaseerd op begrippen die door de betrokken journalisten zijn verwisseld. Het door NRC genoemde rapport is een stresstest waaruit mogelijke tekorten blijken (potential shortfalls). "Voor potential shortfalls geldt dat zij onder IFRS niet als voorzieningen genomen mogen worden, omdat IFRS voorschrijft dat op de balansdatum objectief bewijs van verlies op het krediet dient te bestaan. Hier staat tegenover dat zich nu manifesterende incurred losses juist moeten worden voorzien in de jaarrekening, wat SNS REAAL ook altijd heeft gedaan. In dit proces houdt zij intensief contact met haar externe accountant, KPMG, ten aanzien van de waardering van de uitstaande leningen en vastgoed op de balans.

SNS REAAL zegt zeer verbijsterd te zijn dat deze onjuistheden toch in de publicaties van 29 december zijn overgenomen en zelfs het hoofdthema van de publicaties vormen.