Verkoop ABN AMRO en SNS geen oplossing probleem

28 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profielen

“De economische situatie is dramatisch. Het is tijd voor een totaal ander plan”, dit stelt Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW in de Volkskrant. Volgens Wientjes zal een nieuw pakket bezuinigingen leiden tot nieuwe lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. “Dat is funest voor de economie van ons land. Er is een extreem zorgelijke situatie ontstaan, een soort Japanse stagnatie. De klassieke aanpak van de crisis werkt niet meer. Gebruikelijke instrumenten, zoals bezuinigen en tijdelijke lastenverzwaring werken niet meer. Tot nu toe kwam na een aantal slechte jaren de economische groei weer op gang. Nu niet meer. We moeten uit deze neergaande spiraal.”, zegt Wientjes.

Het kabinet moet zoeken naar andere manieren om de crisis te bestrijden. “Het moet echt anders. Het kabinet moet een totaal ander plan maken en daarmee naar Brussel gaan. Verkoop ABN AMRO, SNS Reaal, verzekeraar ASR en de hypotheekportefeuille van ING. Daarmee haal je vele miljarden op. Het is tafelzilver dat de staat nooit heeft willen hebben”, zegt Wientjes in de Volkskrant. “Denk ook eens aan de verkoop van 30% van de Gasunie. Of aan de verkoop van 30% van het belang in Tennet”.

Wientjes wil dat Rutte in Brussel gaat uitleggen dat hervormingen op de rails staan, zoals de Participatiewet, de versoepeling van het ontslagrecht en de aanpassing van de WW. “Opgeteld heeft Rutte een verhaal waarmee hij kan aankomen”. Als je geen 6 miljard kunt bezuinigen zonder de lasten te verzwaren, laat dan die 6 miljard los. We moeten uit die spiraal”, zegt Wientjes in de Volkskrant.

Wientjes - ABNAMRO - SNS - ASR

Minister Lodewijk Asscher heeft bij BNR gezegd dat verkoop van de staatsbanken het begrotingsprobleem niet oplost. Volgens Asscher krijgt Nederland momenteel, onder de huidige marktomstandigheden geen goede prijs voor deze banken. Wel gaf Asscher aan dat bezittingen die niet bij de kerntaken van de overheid horen, nader onder de loep genomen moeten worden. Met de mogelijke opbrengsten kunnen dan nuttige investeringen worden gedaan.

Asscher verwees ook naar het pensioendebat. “Wientjes moet de premies voor de pensioenen verlagen”. In het sociaal akkoord is voorzien dat vanaf 2015 het belastingvoordeel bij het sparen voor pensioen beperkt wordt tot 1,85% van het brutoloon. Asscher vindt dan ook dat Wientjes en de werkgevers de oplossing voor de lastenverzwaring zelf in handen hebben. Asscher benadrukte bij BNR dat de extra bezuinigingen van zes miljard hoe dan ook doorgaan.

De Nederlandsche Bank (DNB) is het ook niet eens met het plan van Wientjes. “Dat verandert niets aan het probleem”, zei DNB-president Klaas Knot , na een zitting in de Tweede Kamer. “Dit plan doet alleen iets tegen de staatsschuld, maar niets voor de lopende rekening. Het gat in de overheidsfinanciën wordt niet gedicht. De verkoop zou maar een eenmalige bate opleveren”, aldus Knot.