AIFMD Ronde Tafels

Organisatie
Datum
09 april 2013
Inschrijven voor
17 maart 2013
Type event
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Impact van AIFMD

Het Europees Parlement heeft op 11 november 2010 de "Alternative Investment Fund Managers Directive" ("AIFMD" of de "Richtlijn") goedgekeurd. Het Europees Parlement beoogt met de Richtlijn het systeemrisico te beheersen en de belangen van investeerders te beschermen. Aangezien deze Richtlijn voor alle leden van de Europese Unie gaat gelden, worden hiermee de concurrentieverhoudingen binnen Europa gelijkgetrokken.

AIFMD gaat om veel meer dan enkel naleving; voor een veranderende en onzekere markt betekent het een wijziging van het concurrerentielandschap. Gelet op de hiermee gepaard gaande gevolgen en kosten zal naleving vanuit een strategisch perspectief moeten worden benaderd.

Tijd om te handelen

De AIFMD moet op 22 juli 2013 worden opgenomen in de nationale wetgeving. In Nederland heeft men een jaar de tijd (tot 22 juli 2014) om AIFMD te implementeren. Het tijdspad is daarmee uiterst krap.

Ondersteuning

Het te volgen tijdspad levert een uitdaging op, aangezien de AIFMD op 22 juli 2013 in de nationale wetgeving wordt opgenomen. Deloitte kan in verschillende stadia professionele diensten bieden en ondersteuning geven aan de verschillende rollen die aan AIFMD zijn onderworpen. Wilt u meer weten over wat Deloitte voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van AIFMD, neem dan contact met ons op.

Meer weten over AIFMD?

Op 9, 10 en 11 april organiseert Deloitte diverse ronde tafels waarin u wordt bijgepraat over AIFMD. Daarnaast deelt Deloitte graag ervaringen uit de sector, zowel die van u als die van uw collega's. Vervolgens gaan we dieper in op de centrale hoofdthema's.

Wilt u meer weten over AIFMD en wilt u meepraten over dit onderwerp? Meldt u zich dan aan voor 17 maart 2013 door een email te sturen naar dvanos@deloitte.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en functie.

Event informatie

Organisatie: Deloitte

Datum: 09 april 2013

Inschrijven voor: 17 maart 2013

Type event:

Doelgroep: Professionals