common.title.more

Warrants

Een warrant is een beleggingsinstrument. Met een warrant kan men speculeren op koersstijgingen danwel –dalingen. Een warrant is een soort optie, een warrant geeft iemand het recht om vóór of op een bepaalde datum effecten te kopen (call-warrant) dan wel te verkopen (put-warrant) tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het is een optie omdat het de houder een recht van kopen geeft (in geval van call-warrant), maar niet de plicht om te kopen. De prijs van de warrants kan op dezelfde manier berekend worden zoals bij opties. Dezelfde modellen worden hierbij gebruikt en dezelfde risicoparameters zijn van toepassing.

Warrants en opties lijken op elkaar, maar verschillen op een aantal vlakken. Ten eerste wordt een optie door de optiebeurs uitgegeven. Dit heeft onder meer tot gevolg dat een optie gestandaardiseerde contractvoorwaarden heeft. (een vaste uitoefenprijs, een standaard onderliggende waarde (incl. aantal) en een standaard vervaldatum). Een warrant wordt door een onderneming / financiële instelling uitgegeven. De tegenpartij een warrant is dus altijd een onderneming / financiële instelling. De invulling van de voorwaarden is vrij. De Clearing Organisatie van de beurs draagt bij opties het kredietrisico. Bij warrants moet de dekking van de warrant gegarandeerd worden door de uitgevende partij zoals een financiële instelling. Daarnaast is de looptijd van warrants over het algemeen langer dan de looptijd van opties. Tot slot hebben standaard op de beurs verhandelde opties één aandeel als onderliggende waarde, in warrants heeft men diverse soorten en maten, op buitenlandse aandelen, op indexen, op obligaties, op afgesproken combinaties van aandelen etc.

Een warrant kan zeer renderend zijn, maar kan ook een zeer risicovol product zijn. Via aan internetbankieren gekoppelde beleggingssoftware bieden banken particuliere klanten steeds makkelijker toegang tot de wereld van beleggen. Klanten kunnen steeds meer zelf (execution only) uitvoeren. Dat brengt veel gebruikersgemak tegen lage kosten. Risico hierbij wel is het wegvallen van gedegen beleggingsadvies. Niet alleen advies over waar in te beleggen, maar vooral advies over het juist inschatten van risico’s en het aan de hand van het doel van de gewenste kapitaal opbouw de juiste constructie en producten te kiezen. Met geld benodigd voor het aflossen voor je hypotheek of je oudedagvoorziening neem je andere risico’s dan met geld dat dient voor een ‘extra appeltje voor de dorst’ of een mooie en luxe reis die je wilt maken.

Om als (particuliere) klant te kunnen beleggen dient men meestal een effectenrekening te openen waarmee beleggingen aangekocht en verkocht kunnen worden en de waarde en transacties van de beleggingen inzichtelijk zijn.