common.title.more

Valutarisico

Indien een ondernemer zakendoet in andere landen kan de ondernemer een valutarisico lopen. Het valutarisico is het risico dat de wisselkoers van een vreemde valuta verandert met als gevolg dat een vordering of schuld in de desbetreffende vreemde valuta nadelig wijzigt.

Een ondernemer kan een valutarisico op verschillende manieren beperken. De meest voorkomende zijn een valutaswap, een valutaoptie en een vreemde valutarekening. De dienstverlening op het gebied van valutamanagement is bij banken veelal ondergebracht bij het onderdeel Treasury.

De markt voor valutahandel is de grootste financiële markt van de wereld. Dagelijks wordt er op deze markt voor duizenden miljarden aan valuta’s verhandeld.