Bladeren

Swap

Een swap staat voor het uitruilen van waarden en risico’s tussen twee partijen. Een swap wordt hoofdzakelijk gebruikt om rente-, valuta- en inkooprisico’s af te dekken. De meest voorkomende swaps zijn dan ook de rente- en valuta- en grondstof swaps.

Een renteswap wordt voornamelijk ingezet om renterisico’s af te dekken. De renteswap is een ruiltransactie, waarbij twee partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd (of een deel van de looptijd) tegen elkaar ruilen. De koper van een renteswap dekt zich zo in tegen renterisico’s. Hij kan bijvoorbeeld een lening met een variabele rente afdekken met een renteswap. De koper betaalt voor de looptijd van de swap een vast rentepercentage aan de verkoper. De verkoper betaalt de koper het variabele rentepercentage van de originele lening terug. De koper gebruikt dit geld vervolgens voor de rentebetaling op zijn originele lening. Deze uitwisseling zorgt ervoor dat de koper tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn rente-uitgaven zeker stelt. De verkoper van de swap speculeert op een voor hem positieve ontwikkeling van de rente. Dit zou namelijk beteken dat hij winst maakt op de uitruil. De hoofdsommen van de leningen worden niet uitgewisseld, die zijn alleen in theorie, in de berekeningen herkenbaar.

Bij een valutaswap ruilen twee partijen voor een afgesproken periode valuta met elkaar. Een valutaswap kent twee belangrijke momenten. Het moment van de initiële valutaruil en het moment van het weer terug ruilen van de valuta. Naast de waarde van de valuta’s zijn binnen de overeenkomst het moment van terug ruilen en de daar omtrent geldende afspraken van groot belang.

 Een valutaswap is interessant op het moment dat:

  • men een overschot heeft aan een bepaalde valuta, maar wel verwacht deze valuta op termijn weer nodig te hebben
  • men in een bepaalde valuta een overschot heeft en in een andere valuta een tekort, maar wel verwacht dat men het overschot op een bepaald moment weer nodig zal hebben
  • een valutaswap voordeliger is dan een wisseltransactie uit te voeren

 Bij grondstof swaps worden grondstoffen uitgeruild.