common.title.more

Inkoopfinanciering

Inkoopfinanciering is het verschaffen van een krediet aan een klant met als doel ruimte te creëren bij de klant om de benodigde zaken voor zijn business in te kopen. Voor het leveren van producten en diensten dienen organisaties vaak grondstoffen, halffabricaten, informatie of technologie in te kopen. Dit brengt kosten met zich mee. Organisaties die hiervoor geld nodig hebben kunnen gebruikmaken van een inkoopfinanciering.

De klant stuurt de orders met betrekking tot de voorverkopen en de bijbehorende informatie naar de aanbieder. De aanbieder bekijkt of de stukken in orde zijn en in hoeverre zij dit kunnen financieren. De inkoopfinanciering loopt totdat de goederen uitgeleverd zijn. Daarna wordt er vaak doorgestapt naar voorraad- of debiteurenfinanciering.

Bij een financiering van inkoop tot verkoop en incasso houdt een organisatie zijn liquiditeit in stand.