Women Matter 2010

Allianz

Sinds 2007 doet McKinsey & Company onderzoek naar genderdiversiteit in topmanagement en bedrijfsprestaties.

Rapporten