Sezen Academy

Onze visie en achtergrond

"Wil je als organisatie uitgaan van de burger die een vraag heeft, de patiënt met een beperking, de klant met een initiatief, het gezin dat in de wijk op spanning loopt …”

... dan merk je dat dit vaak lastiger is om te doen dan te zeggen. In organisaties wordt je uitgenodigd tot een vorm van handelen die haaks kan staan op wat de organisatie zegt te willen doen: uitgaan van de klant, burger, patiënt… Het is lastig om je daaraan te ontworstelen en dat heeft over het algemeen niets te maken met je eigen zwakte of de kracht van anderen. Het hangt samen met de toestand en de omstandigheden die ergens toe uitnodigen.

Als de heersende toestand niet past bij wat je als medewerker of organisatie wilt doen kan dit spanning opleveren die zich uit in verlies aan energie, frustratie, depressiviteit en uiteindelijk hoog ziekteverzuim, hoge kosten en ineffectiviteit. Als het wel past zie je mensen en organisaties opbloeien en ervaren klanten, patiënten, leerlingen, burgers dat ‘je goed bezig bent’.

Onder deze positieve en negatieve wisselwerking van organsiaties met de buitenwereld en medewerkers zitten zoals wij dit noemen en in onze opleidingen aanreiken: vier vormen van betekenisgeving. Die komen in één of andere mix tot uiting in mensen als een vooringenomenheid in het handelen en bij organisaties in een voorkeur voor een vorm van organiseren. Het herkennen van betekenisgeving helpt je om als organisatie te doen waarvoor je bedoeld bent en bij de bedrijvigheid de passende schaalgrootte, mensen en competentieontwikkeling te vinden.

In stichting Sezen is het gedachtegoed ‘Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenis bij organiseren’ ondergebracht. Het zit in al onze opleidingen en trainingen in de vorm van ervaringsleren voor de praktijk en het ontwikkelen van overzicht op bestuurlijk en toezichthoudend niveau. In samenwerking met Bascole ontwikkelen we trainingen en opleidingen voor organisaties.

Ons aanbod
Als bestuurder, manager of medewerker (h)erken je dat je in een sleur bent geraakt van het (dis)comfort van de organisatiepatronen van alledag. Je wilt van de klant/patiënt/burger uitgaan maar het lukt je niet om zelfstandig uit de ‘routine’ te raken. Bij het afleren van vaste patronen en het aanleren van nieuw repertoire gaat het erom dat je lerend en ontwikkelend aan de slag gaat, nieuwe dingen ontdekt, ervaart waar je energie van krijgt en perspectief ziet. Sezen Academy brengt je in wisselwerking met ‘op afstand geraakte’ omgevingen. Langs welke ‘bezienswaardigheden’ je komt ontdek je gaande weg. Je waarnemingsvermogen gaat groeien en je handelingsrepertoire komt in wisselwerking tot ontwikkeling. Op jouw reis herontdek je waar jouw organisatie voor is bedoeld en hoe jij daar zelf een rol in kan en wil spelen.

Onze effectiviteit

Doordat we in onze opleidingen geen ‘toolbox’ aanreiken maar in deelnemers een ontwikkeling stimuleren en begeleiden, is de effectiviteit erg hoog. Die ontwikkeling zet bovendien nog jaren na afloop van onze opleidingen door. Je gaat zaken zien en ernaar handelen. Het wordt onderdeel van het repertoire dat bij jou past op jouw plek in jouw organisatie. In je werkomgeving merken mensen dat je andere vragen stelt en zaken niet meer of juist wel doet. Leidinggevenden stellen jouw vragen en commentaren meer en meer op prijs. Vooral klanten laten weten dat ze beter geholpen worden. Jij gaat van de klant uit en dat hoef je niet te zeggen, het wordt ervaren!