ASN Bank geeft update over uitstoot broeikasgassen

05 juni 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

ASN Bank en Ecofys publiceren in samenwerking met DuurzaamBedrijfsleven.nl een update over de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. De infographic die hiervoor wordt gebruikt is van het World Resources Institute (WRI), die in 2008 infographic voor het laatst geactualiseerd met gegevens over 2005.

Hoeveel broeikasgassen stoten we uit? En wie is hier verantwoordelijk voor?
De grafiek toont welke sectoren het meeste bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en welke bronnen zij daarvoor gebruiken. De nieuwe grafiek toont van begin tot eind waar de broeikasgassen vandaan komen (bijvoorbeeld olie, kolen en ontbossing) en hoeveel van elk gas (kooldioxide, methaan, lachgas, ofwel CO2, CH4 en N2O) uiteindelijk in onze atmosfeer terecht komt. Zo is olie verantwoordelijk voor 21% van de totale uitstoot van broeikasgassen. De transportsector verbruikt een groot gedeelte van deze olie; de sector draagt voor 15% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen: 14,3% in de vorm van CO2 en 0,7% in de vorm van N2O. De ASN Bank gebruikt deze gegevens om prioriteiten te stellen aan haar klimaatbeleid.

 ASN Bank - Broeikasgassen

In 2000 lanceerde het WRI een flowchart die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen toont. Het WRI is een gerenommeerd onderzoekscentrum voor beleid op het gebied van grondstoffen en milieu. De grafiek was een eyeopener voor veel mensen. Niet eerder werd zo duidelijk hoe veel CO2 echt werd uitgestoten en wie ervoor verantwoordelijk was. De flowchart werd een van de meeste gebruikte diagrammen om inzicht te geven in broeikasgassen en het klimaatprobleem.

Sinds 2000 is de wereld naar schatting 30% meer CO2 gaan uitstoten. Ook weten we beter wat de impact is van ontbossing, wat de uitstoot van fabrieken is en hoe lang methaan – een krachtiger broeikasgas dan CO2 – in de lucht blijft.

In 2008 heeft WRI de flowchart voor het laatst geactualiseerd met gegevens over 2005. De ASN Bank en onderzoeksbureau Ecofys hebben, in samenwerking met DuurzaamBedrijfsleven.nl, een update van de flowchart gemaakt met gegevens uit 2010.