Daniël van Delft (VISA) over forse toename mobiel betalen

26 oktober 2016 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Het percentage Europese consumenten dat gebruikmaakt van mobiel betalen is het afgelopen jaar verdrievoudigd. En waar een jaar geleden 38% van de ondervraagden aangaf nog nooit betalingen te hebben verricht met een mobiel apparaat en dat ook niet van plan lijkt te zijn, ligt dat percentage vandaag de dag nog maar op 12%. Deze cijfers komen naar voren uit een onderzoek dat Visa heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Populus.

“Dat betalen via mobiele toestellen stevig toeneemt, was ook mij niet ontgaan, maar van dit getal zat ik ook wel even te kijken”, vertelt Daniël van Delft, Country Manager Nederland, VISA Europe. Hij geeft een aantal verklaringen voor de toenemende populariteit voor mobiel betalen.

“In de eerste plaats zie je dat de mogelijkheden om mobiel te betalen flink toenemen. Dat geldt voor landen die traditioneel voorop lopen in betaalinnovaties, zoals de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor landen die achterliepen en nu in één klap de nieuwste innovaties omarmen. Zij slaan daarbij als het ware een stap over. Denk hierbij aan markten als Turkije en Roemenië. Verder zien we dat de toetreding van de grote Amerikaanse techbedrijven tot de Europese markt als katalysator werken voor de opmars van mobiel betalen. In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Zwitserland kwam onlangs Apple Pay op de markt. In Spanje werd Samsung Pay gelanceerd, en in het Verenigd Koninkrijk ook Android Pay. Deze toepassingen effenen de weg naar meer 'draagbaar' betalen via smartwatches, polsbandjes en zelfs kleding”, aldus Van Delft.

Daniel van Delft - Visa

Ten derde is volgens het onderzoek duidelijk zichtbaar dat mobiel bankieren via een app hard groeit in populariteit. In alle leeftijdsgroepen nam het percentage dat mobiel bankiert met ‘double digits’ toe. Van de millennials (18-34 jaar) bankiert 68% mobiel, bij de 55- tot 64-jarigen ligt het percentage met 52% het laagst. “Opvallend is dat in die laatste groep de groei ten opzichte van vorig jaar (33%) het hoogst was”, licht Van Delft toe.

Contactloos betalen als driver van mobiel betalen
Hij vervolgt: “Een ander opvallend gegeven uit het onderzoek is dat er een sterke correlatie bestaat tussen de mate waarin consumenten contactloos betalen en in hoeverre zij openstaan voor mobiel betalen. Gebruikers van een contactloze kaart blijken meer geïnteresseerd te zijn in het gebruik van een mobiel apparaat als betaalmiddel in een winkel: 52% van de contactloze betalers, tegenover 32% van de consumenten die geen contactloze kaart gebruiken. Ze hebben ook meer interesse in winkelen via een app (49% tegenover 31%) en in mobiele betalingen voor maaltijden (50% tegenover 30%).”

“Het sterk toenemende gebruik van contactloze kaarten maakt dat de Nederlandse consumenten ook digitaal betalen normaal gaan vinden, ongeacht hun leeftijd”, legt Van Delft verder uit. “Contactloze kaarten zijn nu bijna alomtegenwoordig. Die trend neemt de weerstand tegen nieuwe betaalmethodes, waaronder mobiel bankieren, geleidelijk weg.”

Nederland scoort bovengemiddeld op mobiel betaalgedrag
In Nederland maakt bijna driekwart (74%) van de ondervraagden gebruik van mobiel betalen. De meerderheid van deze groep gebruikt een mobiel apparaat om geld over te maken naar vrienden en familie (71%). Bijna de helft (48%) gebruikt dat apparaat ook om te betalen voor afhaalmaaltijden.

Betalen met mobiele telefoon

Waar vroeger nog wel eens het beeld bestond dat mobiel betalen vooral wordt gebruikt voor dagelijkse en kleine transacties, ligt dat nu anders, blijkt uit het onderzoek van Populus. Nederlandse mobiele betalers geven aan dat ze via hun apparaat de dagelijkse betalingen uitvoeren, maar evengoed grote aankopen doen. Een ruim percentage (45%) geeft aan ook duurdere aankopen, zoals vakanties en elektronica, te betalen via een mobiel apparaat. Ze gebruiken het apparaat verder voor dagelijkse transacties, zoals het betalen van huishoudelijke rekeningen (56%) en de aankoop van bus- of treintickets (30%).

Van Delft besluit: “Het onderzoek laat zien dat we er niet omheen kunnen: over de hele linie en dwars door leeftijds- en bevolkingsgroepen heen, laat mobiel betalen een flinke opmars zien. Een opmars die hand in hand gaat met nieuwe manieren van betalen, op elk moment van de dag, en op het toestel dat voor de consument op dat moment het handigst is.”