ABN AMRO: Werkloosheid groeit door tot 9% in 2014

02 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ABN AMRO verwacht dat de stijging van de werkloosheid door zal zetten tot een piek in 2014 van 9%. Waar de stijging eerder alleen werd veroorzaakt door starters en herintreders op de arbeidsmarkt, is de versnelling nu ook een gevolg van de krimpende werkgelegenheid. Door de magere economische vooruitzichten zullen meer banen verloren gaan en zal de werkloosheid blijven oplopen, aldus het Economisch Bureau van ABN AMRO.

Werkloosheid stijgt verder door

De stijging van de werkloosheid medio 2011 werd veroorzaakt doordat meer starters en herintreders zich meldden op de arbeidsmarkt. Het aantal banen nam toen namelijk nog wel toe, maar onvoldoende om de vele starters en herintreders aan het werk te helpen. In de loop van 2012 was echter sprake van een daling van het aantal banen. Dit werd onder andere veroorzaakt door de forse productiedaling in de tweede helft van 2012. Hierdoor stijgt de werkloosheid nu al enige tijd sneller. De verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt blijkt ook uit de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en het aantal vacatures. Halverwege 2011 waren er drie werkzoekenden per vacature. Eind 2012 waren het er vijf. Denkbaar is dat het aantal mensen dat toe wil treden tot de arbeidsmarkt afneemt. Ze zien hun kansen op een baan immers slinken door de sterke stijging van de werkloosheid. Ook zullen er werklozen zijn die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt, dat is het 'ontmoedigingseffect . Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht echter wel dat de werkloosheid nog verder oploopt tot 9% in 2014.

Uitzendbranche blijft onder druk staan

Door de onzekere economische omstandigheden verwacht ABN AMRO nog geen significante verbeteringen voor de uitzendbranche. De omzetverwachtingen voor 2013 voor de vroegcyclische sectoren (zoals transport, groothandel en industrie) zijn wel positief. Maar het tempo blijft gematigd en hierdoor zal de vraag naar uitzendkrachten ook beperkt blijven. Voor de laatcyclische sectoren (bouw, horeca, dienstverlening) ligt nog een omzetkrimp in het verschiet in 2013. Alleen de zakelijke dienstverlening vormt een uitzondering met een relatief lichte omzetgroei van 1 procent. Op basis van deze verwachtingen en de prognoses voor het BPP en werkloosheid gaat ABN AMRO uit van een lichte krimp van de omzet van 0,5% voor de uitzendbranche in 2013.