Banken versimpelen Algemene Bankvoorwaarden

08 september 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft in nauw overleg met de Consumentenbond een aangepaste versie van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) opgesteld. De basisregels voor de relatie tussen bank en klant zijn in de nieuwe versie eenvoudiger en duidelijker opgeschreven en voorzien van voorbeelden. De nieuwe ABV worden in maart 2017 van kracht.

In 2009 hebben de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond een evaluatie uitgevoerd van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV). De ABV zijn een set basisregels voor de relatie die klanten aangaan met hun bank en omvatten bijvoorbeeld de regels omtrent storingen, overlijden, tarieven en geschillen. De ABV gelden voor alle banken die lid zijn van de NVB. Uit de gezamenlijke evaluatie is gebleken dat de voorwaarden niet altijd in even begrijpelijk Nederlands zijn opgeschreven en daarom niet te volgen zijn voor consumenten.

Algemene Bankvoorwaarden 2017

Om hier verandering in te brengen, hebben de NVB en de Consumentenbond in nauw overleg gewijzigde ABV geschreven. De voorwaarden zijn volgens de schrijvers vereenvoudigd, verduidelijkt en opgeschreven in begrijpelijker Nederlands. Bovendien zijn ter verduidelijking voorbeelden toegevoegd bij bepaalde voorwaarden.

De ABV gelden voor zowel consumenten als voor zakelijke klanten bij de Nederlandse banken. De NVB vond het daarom belangrijk dat ook de belangen van de Nederlandse ondernemers en bedrijven in de wijzigingen van de ABV werden verwerkt. Hiervoor heeft de bankenvereniging overleg gevoerd met ondernemingsorganisatie VNO-NCW, brancheorganisatie MKB-Nederland, ondernemers- en werkgevers-organisatie voor de agrarische sector LTO Nederland en belangenvereniging ONL voor ondernemers.

Banken mogen voor specifieke diensten of producten andere productvoorwaarden hanteren dan die in de ABV. Deze bijzondere voorwaarden gaan over het algemeen voor op de bepalingen in de ABV. Een van de wijzigingen in de nieuwe ABV is de toevoeging dat als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV, dit nooit de toegekende rechten of bescherming van consumenten in de ABV mag schenden.

Twee andere wijzigingen die zijn opgenomen zijn de toevoeging dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten en informatie hierover, en de bepaling dat als de bank derde partijen inschakelt de bank altijd aanspreekpunt en contractpartij voor de klant blijft. Derde partijen worden vaak ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld voor het verrichten van betalingen aan het buitenland.

De nieuwe ABV zijn gedeponeerd bij de rechtbank in Amsterdam en zullen op 1 maart 2017 van kracht worden. Banken zullen klanten tegen die tijd rechtstreeks informeren over de wijzigingen.