Woningmarkt verbetert, Amsterdam raakt oververhit

02 september 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het tweede kwartaal van 2016 zijn de huizenprijzen in Nederland gemiddeld met 4,4% gestegen ten opzichte van Q2 2015. De Amsterdamse koopwoningmarkt zorgt echter voor een forse impuls – de hoofdstad is goed voor ongeveer een kwart van deze gemiddelde stijging. Dat blijkt uit het Kwartaalbericht Woningmarkt van Rabobank. Ook de komende anderhalf jaar wordt groei van de woningverkoop en de huizenprijzen verwacht.

Woningmarktonderzoeker Paul de Vries van de Rabobank: “De huidige lage rente zorgt voor een relatief goede betaalbaarheid, waardoor de vraag groot blijft. Ook de economische groei zet door en de werkgelegenheid stijgt, waardoor meer mensen geneigd zijn om een woning te kopen.” Dat blijkt uit de cijfers die de Rabobank presenteert in zijn Kwartaalbericht Woningmarkt over Q2 2016. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er in Nederland 50.315 huizen verkocht, bijna 10.000 meer dan in Q2 2015. De gemiddelde landelijke huizenprijs is in diezelfde tijd gestegen met 4,4%.

Raming huizenprijsontwikkeling 2016 en 2017

Volgens De Vries blijft de stijging van de huizenprijs ook in de rest van 2016 en daarna in 2017 doorzetten. “De achterblijvende nieuwbouw zorgt voor meer krapte op de Nederlandse woningmarkt. Ook dit leidt naar verwachting tot hogere prijzen”, vertelt hij. Voor dit en volgend jaar verwachten de onderzoekers een gemiddelde prijsstijging van circa 5%. De Vries vervolgt: “Aan de andere kant zien we dat de verkoopaantallen langzaam maar zeker afvlakken om uiteindelijk te  stabiliseren rond de 210.000.” Voor zowel 2016 als 2017 worden woningverkopen van tussen de 200.000 en 220.000 verwacht. “Qua verkopen zullen we dan uitkomen op het niveau van rond de eeuwwisseling. Met de stijgende prijzen neemt de betaalbaarheid op termijn echter wel af en de totale hypotheekschuld toe. Dit is een risico”, stelt De Vries.

Raming transacties 2016 en 2017, groei vlakt af

Amsterdam-effect
Uit de data blijkt dat de huizenprijzen in iedere provincie stijgen, maar lang niet overal even hard. “In Noord-Holland stijgen de prijzen veel harder dan in bijvoorbeeld Zeeland”, illustreert De Vries. “Wat natuurlijk vooral samenhangt met de spectaculaire huizenprijsstijging in de hoofdstad.” De onderzoekers spreken ook wel van een ‘Amsterdam-effect’, vanwege de grote invloed die de huizenprijzen in Amsterdam hebben op het landelijk gemiddelde. “In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg de jaar-op-jaargroei van Nederlandse huizenprijzen 4,4%, die van Amsterdamse huizenprijzen maar liefst 14,7%. Zonder Amsterdam zou de landelijke gemiddelde huizenprijs niet met 4,4 maar met 3,4% zijn gestegen”, vertelt de onderzoeker.

Ontwikkeling PBK met en zonder Amsterdam

Doordat zowel de huizenprijs als de woningverkoop in Amsterdam is gestegen, heeft de hoofdstad over de jaren heen een steeds groter aandeel in de totale Nederlandse markt verworven. “Dit aandeel groeide van 2% in 1996 naar 9% in 2016, terwijl Amsterdam een aandeel heeft van nog geen 3% in de Nederlandse koopwoningenvoorraad”, aldus De Vries. En ook de komende periode blijft Amsterdam zijn stempel drukken op de woningmarkt. “Wij verwachten dat de druk op de Amsterdamse woningmarkt aanhoudt. De stad blijft populair en het aantal koopwoningen neemt maar mondjesmaat toe. Een Amsterdamse koopwoning blijft voorlopig dus schaars”, sluit de woningmarktonderzoeker af.