IMF roept banken op meer kredieten te verstrekken

08 mei 2013 Banken.nl

IMF topvrouw Lagarde roept Europese banken op te doen waar ze voor zijn: financieringen bieden aan bedrijven en particulieren. Dit deed zij tijdens een studentenbijeenkomst op de UvA.

Lagarde ziet dat Europese banken hun winsten voornamelijk gebruiken om zichzelf te herkapitaliseren in plaats van dit te gebruiken voor het financieren van bedrijven en particulieren. Dit is voor haar een doorn in het oog en in haar ogen ook een van de redenen van het zeer matige Europese herstel. Lagarde roept de centrale banken op op te treden en ervoor te zorgen dat banken weer kredieten gaan verstrekken. In haar openhartige optreden gaf zij verder aan zich zorgen te maken over de gevolgen van het Europese bezuinigingsbeleid en gaf zij toe dat het IMF de situatie in Griekenland heeft onderschat.

Banken moeten geld uit lenen, niet oppotten voor herkapitalisatie

Volgens Lagarde is een van de belangrijke factoren voor Europees herstel de beschikbaarheid van financiering voor zowel bedrijven als particulieren. De Europese banken spelen hierin een cruciale rol. Waar bij banken nu vaak herkapitalisatie centraal staat om de crisis het hoofd te bieden, zouden in de visie van Lagarde banken juist weer moeten terug keren naar hun kerntaak, het uitlenen van geld, om de economie te stimuleren en daar ook weer zelf van kunnen te profiteren.

Oproep aan centrale banken

Om banken weer te bewegen kredieten te verstrekken kijkt Lagarde onder andere naar de centrale banken. In haar ogen kunnen zij een belangrijke rol spelen in het stimuleren van de kredietverlening in hun landen. Lagarde roept centrale banken op te onderzoeken waarom banken hun werk niet doen en daar actie op te ondernemen.

IMF - Lagarde

Lagarde wees in haar betoog op het beperkte effect van het verlagen van de rente door de ECB. “Voornamelijk in Zuid-Europa komt dit nog niet ten goede aan de bedrijven en worden kleine ondernemers nog steeds geconfronteerd met hoge rentes”, aldus Lagarde. Dit terwijl de rente in de eurozone met 0,5% historisch laag is.

Lagarde staat niet alleen, ook de ECB ziet dat de kredietverlening lastig blijft en dat het verlagen van de rente niet het gewenste effect heeft. De ECB gaat samen met de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) onderzoeken hoe de kredietverlening in Europa weer op gang kan komen. Hierbij laait de discussie tussen economen weer op in hoeverre dit een taak van de ECB zou moeten zijn en welke risico’s de ECB op zich moet nemen en welke niet

Kritisch op bezuinigingsbeleid Europa

Naast zorgen over de haperende kredietverlening is Lagarde ook kritisch op het bezuinigingsbeleid van Europa. In haar ogen doet dit de economie in Europa niet veel goed. Daarbij was zij wel realistisch. “We moeten beseffen dat dit een uitzonderlijk crisis is, die de economie van vele landen over de hele wereld raakt”.

Openhartig over Griekenland

Wat verder opviel was de openhartigheid van Lagarde over Griekenland. “We hebben als IMF de impact van het bezuinigingsprogramma onderschat”. Wel gaf ze aan nog steeds te vinden dat de juiste maatregelen zijn genomen en de uitdaging voor Griekenland nog steeds bestaat uit het verlagen van de arbeidskosten, inkrimpen van de overheid, hervorming van de pensioenen en harde aanpak van belastingontduiking.

Nieuws

×