AFM verkleint bestuur van 4 naar 3 bestuursleden

14 juni 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verkleint haar bestuur van vier naar drie bestuursleden. Deze verkleining van het bestuur sluit aan bij de veranderingen om de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie te vergroten en meer te investeren in technologie en methodiek. Het besluit om het bestuur te verkleinen betekent dat Harman Korte per 1 november 2016 terugtreedt uit het bestuur.

Kleinere omvang bestuur
Het aflopen van de benoemingstermijn van 2 van de bestuurders per 1 november 2016 is in de ogen van de raad van toezicht een logisch moment om het aantal statutaire bestuurders terug te brengen. Het is in lijn met de AFM strategie om het toezicht te versterken en te vernieuwen, waarbij de AFM veranderingen doorvoert om de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de interne organisatie te vergroten en investeert in technologie en methodiek. De AFM heeft in de ogen van de raad van toezicht in 2015 een goed en stevig fundament gelegd voor structurele en significante professionalisering van de bedrijfsvoering: de besturing is versterkt en de lijnorganisatie is gestroomlijnd. Zo is Femke de Vries, die bewezen ervaring en expertise heeft op het gebied van toezicht op de financiële sector en innovatie van het toezicht, toegetreden tot het bestuur. Ook is een Chief Operations Officer benoemd, die zich richt op de bedrijfsvoering van de gehele organisatie.

Gerben Everts wordt per 1 november 2016 opnieuw voor een periode van 4 jaar benoemd tot bestuurslid. De benoemingstermijn van Harman Korte loopt per 1 november 2016 af, wat betekent dat hij per die datum terugtreedt uit het bestuur. Hij blijft tot 1 mei 2017 werkzaam voor de AFM en zal zich richten op enkele niet-toezichtvertrouwelijke projecten op het gebied van P&O. 

Reactie Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller, voorzitter van de raad van toezicht, dankt Harman Korte voor zijn activiteiten en inzet: “De raad van toezicht van de AFM is Harman Korte zeer erkentelijk voor de 16 jaar die hij zich ten volle heeft ingezet voor de organisatie. Zo zijn op het gebied van het toezicht op pensioenen belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd onder zijn leiding. Ook zijn jarenlange kennis en ervaring op het gebied van onder meer juridische zaken, handhaving en P&O zijn van belangrijke betekenis geweest voor de AFM.”

“De komende 4 jaar zijn er ten aanzien van onder meer accountantsorganisaties, financiële verslaggeving, kapitaalmarkten en asset management veel uitdagingen. Gerben Everts kan daar op basis van de kennis en ervaring over de afgelopen periode een belangrijke bijdrage aan blijven leveren, naast de bijdrage die hij als lid van het bestuur vanzelfsprekend aan de portefeuilles van de andere bestuursleden en aan het bestuur als geheel zal leveren. Hij is gelukkig bereid dit de komende jaren te blijven doen”, licht Rosenmöller toe.

Reactie Merel van Vroonhoven

“Harman Korte heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de AFM, zowel de afgelopen 4 jaar als bestuurslid, als in diverse functies de periode daarvoor. Ik heb Harman als een uitermate prettige collega leren kennen, de afgelopen 2 jaar dat ik deel uitmaak van het bestuur, en ik dank hem voor al hetgeen hij voor de AFM heeft gedaan”, benadrukt Merel van Vroonhoven, voorzitter van het bestuur van de AFM. “Ik ben daarnaast verheugd dat Gerben Everts opnieuw is benoemd tot bestuurslid en kijk uit naar de voorzetting van onze plezierige samenwerking”, sluit zij af.