Bijna kwart Nederlandse bankwerknemers IT-er

14 juni 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

22% van alle werknemers van de Nederlandse banken werkt anno 2016 op de IT-afdeling – circa 10% meer dan in 2007. Dat blijkt uit recent onderzoek. Digitalisering, systeemvernieuwing en Data & Analytics zorgen voor verdere groei van het aandeel IT-professionals.

Zakelijke dienstverlener KPMG voert ieder jaar onderzoek uit naar de IT-afdelingen in de Nederlandse bankensector – de Banking Systems Survey. Uit de meest recente versie van het onderzoek blijkt dat een steeds groter deel van de bankmedewerkers bij de IT-afdeling werkt. Was in 2007 nog 12% van alle medewerkers van banken werkzaam in de IT-afdeling, anno 2016 bestaat 22% van het personeelsbestand uit IT-ers. “Nederlandse banken groeien steeds verder uit tot IT-bolwerken. Gedreven door de steeds verder gaande digitalisering van processen en de toenemende adoptie van mobiele toepassingen door hun klanten neemt het aantal werknemers met een IT-achtergrond in hoog tempo toe”, aldus Brigitte Beugelaar, partner bij KPMG IT Advisory.

IT staffing vs. non-IT staffing of NL employees

De noodzaak om het tempo van alle digitale ontwikkelingen te volgen, legt de nodige druk op de IT-systemen van de banken, systemen die vaak door de bedrijven zelf zijn ontwikkeld en relatief verouderd raken. “Veel banken zijn bovendien van mening dat de bestaande IT-systemen weinig kostenefficiënt zijn”, aldus Beugelaar. Ruim 75% geeft aan op termijn zijn systemen te willen vervangen door software van een externe leverancier.

Beugelaar: “IT wordt in het algemeen als een flinke kostenpost gezien. Dat komt met name omdat de verouderde systemen vaak op kostbare mainframes draaien. En het aanbrengen van veranderingen is vaak een kostbare aangelegenheid.” Nieuwe regelgeving eist bovendien de nodige aandacht, vertelt ze: “Het voldoen aan nieuwe regelgeving slokt een flink deel van de IT-budgetten op, waardoor de noodzakelijke verbeteringen in de belangrijkste bancaire systemen achterwege blijven en het realiseren van nieuwe producten en diensten in het gedrang komt.” Volgens Beugelaar moeten banken de juiste balans zien te vinden tussen compliance en het ontwikkelen van nieuwe commerciële activiteiten.

Data analytics

Naast digitalisering en regelgeving wordt er in de Nederlandse bankenwereld ook steeds meer aandacht besteed aan Data & Analytics (D&A). Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat sinds het begin van dit jaar ruim 75% van de banken investeert in vooruitstrevende analysetechnieken. De meerderheid van deze banken - 90% - gebruikt de nieuwe analyse-instrumenten met name om risico’s en fraudes beter te beheersen. En 80% geeft aan dat geïntegreerde rapportering een belangrijk resultaat van het D&A-programma is. “Het gebruik van D&A is echter nog altijd relatief beperkt als we kijken naar de mogelijkheden van alle data die de banken in huis hebben”, sluit Beugelaar af.