Banken gaan inzicht geven wat er met spaargeld gebeurt

24 mei 2016 Banken.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederlandse banken willen klanten meer inzicht bieden in de bedrijfstakken waarin zij investeren. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft daarom een protocol opgesteld dat banken handvatten biedt om op detailniveau te rapporteren over alle uitstaande leningen op de balans.

Het doel hiervan is om klanten en andere belanghebbenden te laten zien welke economische activiteiten banken met onder andere spaargeld mogelijk maken.

Met het protocol komt de NVB ook tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer om klanten meer inzicht te bieden in de activiteiten waar banken geld aan uitlenen.

NVB - Banken geven transparantie

Om duidelijk te maken waar het geld naar toe gaat, is het belangrijk dat helder wordt welke economische activiteiten met een lening worden ondersteund. Het voorgestelde protocol bestaat uit twee stappen. Als eerste stap wordt een vereenvoudigde balans gepresenteerd volgens een uniforme indeling. Hierin is op hoofdlijnen te zien aan welke activiteiten een bank geld uitgeleend heeft. Als tweede stap geven banken voor de sectoren op de vereenvoudigde balans een uitsplitsing. Dit betekent bijvoorbeeld dat binnen een algemene sector als ‘mijnbouw en delfstoffen’ onderscheid gemaakt wordt naar type delfstof, zoals ijzererts, steenkool, gas en klei. En dat een categorie ‘veeteelt’ wordt uitgesplitst naar een aantal diersoorten.

Nederlandse banken concurreren met elkaar, ook als het gaat om thema’s als duurzaamheid en transparantie. Vanuit het oogpunt van mededinging is het niet mogelijk om hier als sector dwingende afspraken over te maken. De Nederlandse Vereniging van Banken heeft het protocol daarom als ‘best practice’ aangeboden aan haar leden. Naar verwachting zullen de eerste banken in 2016 volgens dit protocol gaan rapporteren.