Theodoor Gilissen: Is de tijd rijp om in goud te stappen?

03 mei 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

Na een sterke koersstijging in Q1 2016 lijkt de goudprijs in het tweede kwartaal te stabiliseren. In dit artikel bespreekt Frank Vranken, Chief Strategist bij Puilaetco Dewaay Private Bankers – een Belgisch zusterbedrijf van Theodoor Gilissen – het onlosmakelijke verband tussen de goudprijs en de dollarkoers. Ook deelt hij zijn voorspellingen daarover voor de komende periode.

Na in de eerste drie maanden van het jaar met 17% te zijn gestegen, wat de sterkste stijging is sinds 1986, begint de goudprijs zich nu te stabiliseren. Maar de factoren die ten grondslag liggen aan de opwaartse druk op de prijzen lijken actueel te blijven.

Er zijn twee belangrijke variabelen voor de goudprijs: de reële rentevoeten en de waarde van de US-dollar. Deze laatste weerspiegelt de zogenaamde ‘opportunity cost’ van het aanhouden van goud, aangezien goud zelf uiteraard geen coupons of dividend uitkeert. Zolang de globale rentevoeten zeer laag blijven, zoals momenteel, zullen de kosten voor het aanhouden van het gele metaal verwaarloosbaar zijn.

Frank Vranken - Puilaetco Dewaay

Janet Yellen, Voorzitster van de Amerikaanse Federal Reserve, blijft de toekomst van de Amerikaanse economie rooskleurig inzien, maar ziet een matiging voor wat betreft de toekomstige renteverhogingen. Dit doet vermoeden dat het aantal Amerikaanse renteverhogingen dit jaar wellicht onder de verwachtingen blijft, terwijl de Europese rente negatief blijft. Globaal gezien zullen de rentevoeten daarom gunstig blijven voor het goud.

Dit brengt ons bij de Amerikaanse dollar, ’s werelds belangrijkste reservevaluta en een rechtstreekse concurrent van het goud. Als de USD verzwakt, hebben de beleggers de neiging in de veilige haven van het goud te stappen. Ook als de Amerikaanse economie inflatoire tendensen vertoont, waardoor de koopkracht van de USD wordt aangetast, zijn de beleggers meer geneigd om goud te gaan kopen.

Recentelijk staken dergelijke tendensen weer op, aangezien het percentage van de kerninflatie in de 12 maanden voorafgaand aan februari 2016 is gestegen tot 2,3%. De eigen voorkeursbenchmark van de Federal Reserve, de PCE - index (Personal Consumer Expenditure, ofwel de persoonlijke consumentenuitgaven) is tijdens dezelfde periode gestegen tot 1,7%. Zoals hierboven vermeld, lijkt de Fed geen enkele haast te hebben om een serie renteverhogingen in gang te zetten. Deze discrepantie tussen een stijgende inflatie en hardnekkig lage rentevoeten zou bijgevolg een verzwakking van de USD tot gevolg hebben.

Ondertussen heeft de Europese Centrale Bank, bij monde van Voorzitter Mario Draghi, onlangs geopperd dat de Europese rente de bodem vrijwel heeft bereikt, waardoor de euro is gestegen ten opzichte van alle andere valuta’s, inclusief de USD. Gezien het feit dat de meeste beleggers momenteel overwogen zijn in USD, kan de dollar alleen stijgen als hij steun krijgt van beter nieuws. Dit is tot dusver nog niet gebeurd.

De ‘fundamentals’, zoals de tekorten op de lopende rekeningen en de begrotingstekorten zijn nu gunstiger voor Europa dan voor de VS. De enige manier om dit verschil weer in evenwicht te brengen zou een gestage kapitaalstroom naar de Verenigde Staten zijn. Maar in een periode waarin het Amerikaanse handelstekort verder blijft groeien, het kwam in februari uit op $47,1 miljard, stroomt het kapitaal juist de andere richting uit. Als gevolg hiervan zou de dollar nog verder kunnen verzwakken, wat opnieuw gunstig zou zijn voor het goud.

Terwijl de interesse bij de beleggers voor goud zou kunnen stijgen, blijft de vraag naar het fysieke metaal wat achter, met name in Azië, waar zowel de particuliere vraag als die van de zijde van de overheid beperkt is. Aangezien de eerdere prijsdalingen niet sterk genoeg waren om de commerciële productie af te remmen, zullen de wereldwijde fysieke voorraden niet snel uitgeput raken.

Ten slotte, en in de huidige context wellicht het meest belangrijke, dienen we de rol van goud als verzekeringspolis tegen marktvolatiliteit in aanmerking te nemen. Goud mag dan wel als belegging voor pessimisten te boek staan, het biedt wel steun aan beleggers die nerveus zijn geworden door de twee recente grote correcties op de aandelenmarkten. Aangezien de aandelen hun ‘achtbaan’-prestatie waarschijnlijk zullen voortzetten, zien we nog een extra reden voor een verdere stijging van de goudprijs.

Frank Vranken is de in Brussel gevestigde Chief Strategist van Puilaetco Dewaay Private Bankers, een lid van KBL European Private Bankers. In Nederland is de groep actief onder de naam Theodoor Gilissen. De uitspraken en opvattingen in dit document zijn afkomstig van de auteur op de datum van publicatie van dit artikel (15 april 2016) en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Verder is dit artikel van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of beleggingsadvies.