Deutsche Bank werkt mee in AFM-rentederivatenaanpak

26 april 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Begin maart 2016 presenteerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een nieuwe aanpak voor het herbeoordelen van rentederivatencontracten. Vijf banken zeiden hun medewerking toe, maar Deutsche Bank bleef afzijdig. De bank was ver gevorderd in de ontwikkeling van een eigen herstelkader, maar heeft zich dankzij ‘constructieve’ gesprekken met de onafhankelijke derivatencommissie nu alsnog bij de uniforme aanpak vanuit de toezichthouder aangesloten.

Op 1 maart 2016 werd een onafhankelijke derivatencommissie van drie externe deskundigen in het leven geroepen door financiële toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de afwikkeling van het slepende derivatendossier te overzien. Deze commissie heeft de taak gekregen om een uniform voorschrijvend herstelkader te ontwikkelen. Dit herstelkader is erop gericht om alle getroffen bankklanten die tussen 2005 en 2009 een rentederivaatproduct afsloten bij hun zakelijke lening op de juiste manier te compenseren. Een eerste belangrijke stap die de commissie heeft gezet is het verlengen van de verjaringstermijn voor een aantal oudere rentederivaten.

AFM - Rentederivaten

Begin maart zeiden vijf van de hoofrolspelers in de toenmalige handel in rentederivaten hun medewerking toe aan de nieuwe aanpak van de AFM: ABN AMRO, ING, de Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank. Zij gaven hierbij aan de commissie onder meer te ondersteunen met het aanleveren van data en delen van hun ervaringen. De zesde bancaire partij, Deutsche Bank, zei in maart nog niet direct zijn medewerking toe.

De AFM gaf destijds aan Deutsche Bank niet tot medewerking te kunnen dwingen, maar liet wel weten in gesprek te treden met de Duitse speler. De toezichthouder constateerde dat Deutsche Bank op eigen initiatief reeds belangrijke stappen heeft gezet om tot een passend herstelkader en passende compensatie te komen. Desondanks bleef de AFM van mening dat het belangrijk is om alle getroffen klanten, ook die van Deutsche Bank, te beoordelen aan de hand van hetzelfde herstelkader, om zo een uniforme afhandeling en compensatie te realiseren.

Onlangs meldt de AFM dat ook Deutsche Bank nu zijn medewerking heeft toegezegd. “Constructieve gesprekken in de afgelopen weken tussen de AFM en Deutsche Bank hebben er toe geleid dat de bank zich aansluit bij de gesprekken met de derivatencommissie. Deutsche Bank zal in die gesprekken ook haar ervaringen met het rentederivatenproces inbrengen”, aldus een woordvoerder van de toezichthouder. De AFM ziet de medewerking van Deutsche Bank als belangrijke stap “richting gelijke behandeling van alle getroffen klanten”, sluit de woordvoerder af.