Marry de Gaay Fortman benoemd tot RvC lid DNB

22 april 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Marry de Gaay Fortman - partner bij advocatenkantoor Houthoff Buruma - is benoemd tot lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat maakte de toezichthouder bekend. Feike Sijbesma en Kees Goudswaard zijn herbenoemd voor een tweede termijn van vier jaar. 

Marry de Gaay Fortman
Mr. M.T.H. de Gaay Fortman is jurist en sinds 1988 als advocaat verbonden aan Houthoff Buruma, vanaf 1996 als partner. 
 "Aan nagenoeg al het handelen van DNB zit een juridische dimensie. Met het terugtreden van Bert van Delden per 1 november heeft de raad dan ook behoefte aan een commissaris met een juridisch profiel, en deze gevonden in De Gaay Fortman", aldus DNB.

Haar gerenommeerde advisering betreft veelvuldig het snijvlak van publiek- en privaatrechtelijke onderwerpen. Ook haar uitgebreide maatschappelijke en culturele netwerk geeft haar goed inzicht in de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen en de maatschappelijke en politieke invloeden daarop.
  

Huidige en voormalige nevenfuncties van De Gaay Fortman betreffen onder andere het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, Stichting Topvrouwen, Paleis Het Loo, Toneelgroep Amsterdam, Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, Stedelijk Museum Amsterdam, Commissie Integriteit Publieke Omroep, Centrale Plancommissie Centraal Planbureau, VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam en VGZ.  

In verband met haar lidmaatschap van de raad van commissarissen van DNB, prudentieel toezichthouder op de financiële sector, zal zij bij haar aantreden bij DNB zijn teruggetreden uit haar nevenfunctie bij VGZ, een onder toezicht van DNB staande instelling, en in verband hiermee ook een afkoelingsperiode in acht nemen. Huidige dossiers uit haar hoofdfunctie zijn verenigbaar met haar commissariaat bij DNB en vastgelegd is hoe wordt omgegaan met toekomstige dossiers.

De raad van commissarissen en directie van DNB zijn zeer verheugd over de komst van Marry de Gaay Fortman naar DNB. Haar betrokkenheid bij publiek-private vraagstukken en specialisatie in economisch publiekrecht en governance, alsmede haar brede netwerk zijn van groot belang voor DNB.