Rabobank sluit zich aan bij Betaalme.nu initiatief

14 april 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Rabobank heeft zich als eerste bank aangesloten bij Betaalme.nu. Betaalme.nu is een initiatief dat ervoor moet zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller het geld van hun facturen ontvangen. Rabobank vormt samen met PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam de derde groep organisaties die meedoen. Met haar deelname verplicht de bank zich om haar leveranciers binnen 30 dagen te betalen.

Veel MKB bedrijven hebben moeite om aan voldoende liquiditeit te komen, waardoor ze kwetsbaar zijn en belemmerd worden in hun groei. Grote ondernemingen kunnen het MKB aan extra liquiditeit helpen door openstaande facturen sneller goed te keuren, en vervolgens sneller te betalen of snelle en gunstige financiering via derde partijen aan te bieden.

Betaalme.nu
Betaalme.nu is een niet-commercieel initiatief vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het ging in november 2015 van start met Heineken Nederland, Randstad, Jumbo en FrieslandCampina als eerste bedrijven die zich achter het initiatief schaarden. In februari sloten ook KPN, NS en TomTom zich aan.

Het streven is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de 1.000 grootste Nederlandse ondernemingen meedoet met Betaalme.nu en dat op die manier circa €2,5 miljard uit openstaande facturen wordt vrijgemaakt voor het MKB. Betaalme.nu streeft ernaar dat minstens een kwart van het MKB dankzij het initiatief makkelijker toegang tot liquiditeit krijgt.

“Bedrijven die zich aansluiten bij Betaalme.nu laten daarmee zien dat ze fatsoenlijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Minister van Economische Zaken Henk Kamp. “Op tijd betalen moet de norm worden. Ik ga ervan uit dat ook andere grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zich aansluiten bij Betaalme.nu.”

Grote bedrijven die meedoen aan Betaalme.nu stellen een eigen manifest op waarin ze aangeven wat ze doen om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het MKB sneller het geld van hun facturen binnen hebben.

Rabobank
“De praktijk bij Rabobank is al enkele jaren dat wij ruim 90% van de meer dan 500.000 facturen, die we jaarlijks ontvangen van zo’n 100.000 leveranciers, binnen 30 dagen betalen. Snelle en tijdige betaling versterkt de financiële positie van ondernemers, in het bijzonder van de kleinere en middelgrote bedrijven. Bovendien draagt het bij aan een gezond ondernemingsklimaat. Rabobank doet daarom van harte mee aan Betaalme.nu. We blijven ons bewuste betalingsbeleid onverkort uitvoeren en kunnen zo mogelijk die 90% betalingen binnen 30 dagen nog verhogen. Tegelijkertijd willen we andere bedrijven stimuleren om zich aan te sluiten bij dit initiatief”, aldus Bas Brouwers, CFO van de Rabobank.