De Hypotheekshop brengt Hypotheekmonitor Q1 2016 uit

07 april 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

Om mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de Nederlandse hypotheekmarkt heeft De Hypotheekshop onlangs zijn Hypotheekmonitor Q1 2016 gelanceerd. In de monitor blikt de hypotheek-adviesketen terug op het afgelopen kwartaal en deelt zijn verwachtingen voor de komende drie maanden.

Januari en februari 2016 waren volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) de beste maanden in vijf jaar tijd qua aantal hypotheekaanvragen, meldt De Hypotheekshop in zijn recent gepubliceerde Hypotheekmonitor Q1. Ook steeg het gemiddelde leenbedrag: “In het eerste kwartaal van 2016 bedroeg het gemiddelde leenbedrag ruim €166.000 met Nationale Hypotheek Garantie en €260.000 zonder NHG. In het eerste kwartaal van 2015 was dat €251.000. Op basis van deze cijfers concluderen wij dat het vertrouwen in de markt weer toegenomen is: meer mensen zijn opnieuw gaan kopen, terwijl de huidige woning nog in de verkoop staat. Dat hebben we sinds het ontstaan van de crisis niet meer gezien.” 

In zijn monitor geeft De Hypotheekshop cijfermatig inzicht in de ontwikkelingen van de Nederlandse hypotheekmarkt over de afgelopen drie maanden. Zo bleken er meer jonge doorstromers (30-35) die op zoek gaan naar een nieuwe woning te zijn dan in voorgaande jaren, was er een opvallende toename in het aantal aanvragen van huizenkopers tussen de 40 en 55 jaar, en bleef het aandeel van oversluitingen stijgen, net als in 2015.

De Hyptheekshop

Ook zakten de rentes op hypotheken verder met gemiddeld tussen de 0,1% en 0,25%, afhankelijk van het soort hypotheek. Vooral niet-NHG rentes daalden hard. Toch daalde de marktrente sneller, waardoor de marge op hypotheekrente is gestegen met 0,32% naar 1,78%. In de jaren voor de crisis schommelde de marge nog tussen de 0,5% en 0,8%.

Tot slot veranderde het afgelopen kwartaal de marktverdeling. “In 2015 was een grote verschuiving te zien binnen de groep van geldverstrekkers. Het marktaandeel van verzekeraar, grootbanken en dochterbanken liep terug, terwijl de pensioenfondsen aandeel pakten. Ook kwamen zogenaamde regiepartijen als MUNT en Aegon op, die zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders toegang geven tot de hypotheekmarkt”, vertellen de analisten. Ook BijBouwe en Venn Hypotheken worden genoemd, als nieuwe regiepartijen in de markt.

Vooruitzicht
Na het beschrijven van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal geeft De Hypotheekshop nog een overzicht van de komende ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2016. “De Hypotheekshop voorziet dat er de komende tijd een tweedeling dreigt te ontstaan op de woningmarkt. Enerzijds denken we dat voor bepaalde groepen mensen de toegang tot de woningmarkt verder wordt bemoeilijkt. Anderzijds zou er een tekort aan ‘instapklare’ woningen kunnen ontstaan”, vertelt de adviesketen. Zo verwachten de analisten minder singles en twintigers op de hypotheekmarkt, en wordt kopen naar verwachting lastiger voor lage inkomens en 55-plussers. Als verdere ontwikkelingen noemen zij onder meer de – volgens hen geringe – mogelijkheid op een oversluithausse, en de uitgestelde invoering van de Mortgage Credit Directive.